PDA

View Full Version : Recipes and Showcase


Pages : [1] 2

 1. කටට රහට උයමු...EK cookery class (1)
 2. cookery Class -2
 3. Ginger Beer Hadamu!!
 4. BIRIYANI Hadamu !!
 5. KFC wage chicken hadamu!!
 6. Kiri Kos -කිරි කොස් කමු!!
 7. කටට රහට උයමු...Pasta & Cheese-EK cookery class (4)
 8. ඇඹුල් තියල් හදමු!!
 9. "Chicken Burger" හදමු!!!
 10. EK Rasa-Saraniya
 11. මින්චි සම්බෝල හා චිකන් ග්‍රේවී!!!
 12. Chicken Kotthu හදමු!!!
 13. Meat Balls හදමු!!
 14. කටට රහට උයමු.....PIZZA-EK cookery class (5)
 15. EK Rasa Saraniya - Updated !!
 16. Deviled Chiken හදමු!!!
 17. Chilli Paste හදමු!!
 18. Fried Rice හදමු!!
 19. Rasa Saraniya - Updated !!!
 20. Cous-Cous හදමු !!
 21. කටට - රහට උයාගෙන කමු!!
 22. රසම රස සෝස් එකක් හදමු!!
 23. ආසම කෑම අපිම හදමු!!
 24. Tandoori Chicken හදමු!!
 25. කටට රහට උයමු.....කිඹුළා බනිස් - EK cookery class(6)
 26. Garlic Naan හදමු!!
 27. Dhal Makhani හදමු!!
 28. Mix Chopsuey Rice හදමු!!
 29. Mix Chopsuey Rice හදමු!!
 30. ගැට පොලොස් !!!
 31. Home Made Sausages !!
 32. Idly & Dosa හදමු!!
 33. Sambaar- සාම්බාර් හදමු!!
 34. Nasigoreng හදමු!!
 35. කටට රහට උයමු........Sweet & Sour Chicken-EK Cookery Class (7)
 36. කටට රටහ උයමු.....Complete Menu MEGA Thread -EK cookery class (8)
 37. Spicy Tom-Yam Soup !!!
 38. Twister හදමු!!
 39. Tandoori Chicken Pizza !!
 40. Take Away!!!
 41. Bread Pudding හදමු!!!
 42. Watalappan - My 1st cooking video !!
 43. කටට රටහ උයමු..... Vegetable Salad -EK cookery class (9)
 44. කමු පාන්!!!!! (Cooking Video)
 45. Bake Pasta - Cooking Video (3)
 46. Cook with Sriboy !!
 47. Chicken Stir fry with Thai Basil ( Cooking Video)
 48. Milk Toffee with Nuts (Cooking Video)
 49. කටට රහට උයමු.....අඹ ව්‍යංජනයක් - EK cookery class(10)
 50. කටට රහට උයමු.....Baked Fish - EK cookery class(11)
 51. Vegetable Rotti -එළවලු රොටී!! (Cooking Video)
 52. Mango Chutney ( Cooking Video)
 53. Cooking Video Archive (All in one Thread)
 54. Grilled Chicken Sandwich (Cooking Video-Sinhala)
 55. Home Made mayonnaise (Cooking Video)
 56. කටට රහට උයමු.........!!! PAN CAKE-EK Cookery Class (12)
 57. කටට රහට උයමු........!!! ෙනළුම් අල - EK Cookery class 12X.
 58. Elakiri Fried Chicken (Cooking Video)
 59. ගෙදරදීම සැමන් (Cooking Video)
 60. Cookery Mega Thread!!
 61. කටට රහට උයමු......!!! Egg/Sausage/Scrambled egg BUNS....EK Cookery Class 14.
 62. ලසඥ්ඥා (Lasagna) Cooking Video
 63. Biriyani (Buriyani) Cooking Video!!!
 64. Dance!!!
 65. කටට රහට උයමු.....!!! (HOT) Buttered Cuttlefish - EK Cookery class 15'
 66. ඉල්ලන් කන්නෙ නැතිව....!!!
 67. Sriboy Back to Kitchen !!
 68. නූඩ්ල්ස් හදමු (Stir Fried Thai Noodles)- Cooking Video
 69. පාන් බැරිනම් කේක් කමු!!
 70. කටට රහට උයමු....පුරවන ලද දැල්ලන් - EK Coockery Class 16
 71. කුස්සියේ වසන්තය!! (Dath Kimbula's & Sriboysl's Recipes Collection)
 72. කටට රහට උයමු....අන්නාසි ව්‍යංජනය - EK Coockery Class 17
 73. කටට රහට උයමු....ජෑම් පාන්/Jam Buns - EK Coockery Class 18
 74. කටට රහට උයමු....වර්මිසිලී-චිකන් කේක්/Vermicelli-Chicken Cake - EK Coockery Class 1
 75. Made In India - From Sriboy's kitchen!!!
 76. කටට රහට උයමු...රොටෙල්ලි සමග බූවල්ලන්/Rotelle with Octopus-EK Coockery Class
 77. කටට රහට උයමු...පෆ් පේස්ට්‍රි/Puff Pastry-EK Coockery Class 21
 78. කටට රහට උයමු...Pumpkin & Ditalini Soup-EK Coockery Class 22
 79. කහ බතක් හදමු..
 80. තැඹිලි-වයින් ගෙදරදීම හදමු
 81. සිම්පල් අතුරුපසක්...
 82. Elakiri Cookies හදමු!!! (New Cooking Thread!!)
 83. කටට රහට උයමු....! කකුළු මසාලා-EK cookery class 23
 84. වහ නැති රහ නූඩ්ල්ස් ගෙදරදීම !!
 85. සුපිරියට පැටීස්..!!!
 86. Against code named operation
 87. Virgin Mojito බොන්න වරෙව්
 88. චීස් එළවළු පැස්ටා
 89. vodka cocktail ekak damuda?
 90. කොක්ටේල් බොමු මම හදන හැටි විඩ්යෝ කරා asa aya balana ....
 91. watermelon vodka cooler හදමුද?
 92. කකුළුවෝ උයමු.
 93. කිමිචි (kimichi)-south Korean delicacy
 94. Christmass cake
 95. ඇපල් ට්‍රයිෆල් හදමු
 96. Chicken බුරියානි_කමු
 97. මුදු කරෙත් නැති රස ජාඩි ගෙදරදි හදමු
 98. ඩෙවල්_ෆිෂ්_රයිස්
 99. Simple අතුරුපසක් (Watermelon Jell-O Shot Slices)
 100. චීස්_බෝල_හදමු
 101. Ice Cream ගෙදරම_හදමු
 102. Streets Foods in Sri Lanka
 103. Malaysian චිකන්_කරියක් හදමු
 104. ආප්ප...
 105. ස්පෙගති සමග මීට් බෝල්ස්
 106. එළවළු පැටිස් (Polpette di verdure)
 107. රසවත් ඖෂධීය පානයක්
 108. boys fashion
 109. Delish
 110. රසවත් කෑම වට්ටෝරු
 111. කොණ්ඩ_කැවුම්_හදමු
 112. Chocolate Biscuit Pudding
 113. කුබුස් ( kubus bread)..
 114. 🍲 Chicken Kotthu හදමු 😎
 115. meatless meat
 116. නො බේක් පිසා-මම ලග අවන් එකක් නෑ .:D
 117. ලේසියෙන් Egg Fried Rice හදමු
 118. මාළු_පාන්_ගෙදරම හදමු
 119. Cheese Balls / චීස් බෝල කන්න වරෙව්
 120. පාන් පීසා
 121. ආප්ප කමු
 122. සමපෝශ හදමුද?
 123. මයිලෝ
 124. රොටි කමුද?
 125. බියර් කෑමටත්
 126. මාරි බිස්කට්
 127. අල
 128. මිල්ක්මේඩ්
 129. කොරියන් කෑම
 130. Homemade KFC Chicken | Cooking with Aunty D
 131. වැව් මාළු බයිට් එක
 132. රස සැන්ඩ්විච්
 133. Easy Cheesy කෑම
 134. දේශීය බඩු වලින් කොක්ටේල්
 135. කාපිය කොත්තු
 136. Meat lover කෙනෙක්ද?
 137. බියර් කමු..........
 138. Cheese-Stuffed Corn Dogs
 139. පාන් පාන්
 140. අල අල අල අල අල........
 141. ගෝවා රෝල්ස් හදමු Cabbage Rolls
 142. පොඩි බයිට්ස්
 143. අපේ බයිට් අපිම හදමු
 144. බේකන් රෙසිපීස්
 145. මෙන්න_බයිට්_5ක්
 146. KFC චිකන් බර්ගර් ගෙදරදීම හදාගන්න
 147. අරක්කු Included
 148. බාබකියු ටිප්ස්
 149. Easy සැලඩ්
 150. KING of CHICKEN LEGS
 151. දකුණේ රස කෑම
 152. උදෑසන ආහාර
 153. Dedardi Umbalakada hadamu!! Make Maldives fish at home
 154. චිකන් කරි පව්ඩර් ගෙදරදීහදමු!
 155. නෝ බේක් රෙසිපි
 156. Christmas cake without oven | අවන් එකක් නැතුව Christmas cake හදමු!
 157. රසම් හදමු
 158. Wedding cake icing/Christmas cake icing hadamu | වෙඩින් කේක් අයිසින් හදමු.
 159. විනාඩි 5න්_ගෙදරදීම_පොප් කෝන්
 160. කිරි පිටි වලින් චීස් රහ ගත්තු හැටි
 161. බැදුම් (කජු/රට කජු)
 162. ඔම්ලට්.. ඔම්ලට්.. ඔම්ලට්..
 163. බුෆේ ETIQUETTES
 164. Jackfruit Leaves Salad
 165. මොක්ටේල්....
 166. ඤාණකතා හදන හැටි
 167. ටෝස්ට් කෑම
 168. Fried Chicken
 169. විනාඩි 2න් අයිස් ක්‍රීම් හදමු
 170. ජපන් කෑම Katsudon
 171. Fish Buns මාලු පාන්(Maalu Paan)
 172. රසට කෑම
 173. පරාටා_හදමු
 174. ඊසි පුඩින්
 175. Homemade Cheese Ice Cream Recipe
 176. ඌරු_මස් black curry
 177. අතුරුපස
 178. උළුඳු_වඩේ
 179. හැලප හරියටම හදන හැටි
 180. පාස්ටා හදමු
 181. මාළු_පාන්_හදමු
 182. චයිනීස් රෝල්ස්
 183. චීස් චීස් චීස්
 184. Devilled කරවල
 185. Karpincha sambal
 186. මස් කෑම නවත්තන්න හිතන අයට වෙජිටේරියන් ඔප්
 187. සරුවත්_බොමු
 188. මී කිරි කෑම
 189. ලුණුදෙහි හදමුද?
 190. සීනී සම්බල්!
 191. Sri Lankan fruit salad
 192. ITALIAN Cheese Pannini
 193. රජ කාලේ කෑම
 194. Devilled Chicken Recipe
 195. කඩේ_පාන්_රෙසපි
 196. Jaffna ඌරු_මස්_කරිය
 197. kithul thlapa
 198. වයිෆ්ට රිදෙන්න අපිම උයාගමු--->> (2)
 199. වයිෆ්ට රිදෙන්න අපිම උයාගමු--->> (3)
 200. වයිෆ්ට රිදෙන්න අපිම උයාගමු--->> (4)
 201. උම්බලකඩ සම්බෝල.
 202. පාන් වලින් සොසේජ් රෝල්ස් හදමු.
 203. WHEN YOUR DAD IS A BITCH
 204. Butter Cake with Cream Cheese Icing
 205. Chicken ඩෙවල් හදමු
 206. KFC රසටම සොසේජ් ට්වීස්ටර්
 207. Egg Kabab - රසම රස බිත්තර කබාබ්
 208. පොල් පැණි පෑන් කේක් - හදමු රසටම
 209. මැගී නූඩ්ල්ස් අලුත් රසකින්
 210. තෙල් නැතුව චිකන් බදිමු
 211. රසම රස Onion Rings - බයිට් එකට නම් මරු
 212. රසම රස Jello Pinwheels
 213. රසම රස French Fries
 214. වටලප්පන් ලේසියෙන් හදමු
 215. මාරි බිස්කට් කේක් (oven අනවශ්‍යයි)
 216. කෙසෙල් අයිස් ක්‍රීම් - Banana Ice Cream
 217. රසම රස Garlic Bread
 218. උදේ කෑමට Cheese & Egg Sandwich
 219. Lime Mojito ගෙදරදීම ලේසියෙන්ම
 220. අලුත්ම විදිහේ Omelet Sandwich
 221. මාළු පාන් ගෙදරදීම හදමු
 222. අල පූරි ගෙදරදීම
 223. රසම රස පාන් පුඩිම Bread Pudding
 224. චිකන් බිරියානි - Chicken Biryani
 225. ගෙදරදීම චොක්ලට් හදමු - Home Made Chocolate
 226. Uk wala inna aya anna
 227. චිකන් පරාටා - Chicken Paratha
 228. වෙජිටබල් චෝප්සි - Vegetable Chopsuey Recipe
 229. ගෝදම්බ_රොටි හදන ක්‍රමය මෙන්න
 230. මයිලෝ වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස බීම වරš
 231. ජුජුබ්ස් හදමු
 232. තැඹිලි ජෙලි
 233. ගෙදරදීම අයිස් ක්‍රීම් හදාගන්න
 234. දියවැඩියාව ගෙදරදීම තුරන් කර ගමු - Goodbye Diabetes
 235. Peter pepper ()
 236. බ්‍රෝකන් ජෙලි පුඩිම
 237. KFC ක්‍රිස්පි චිකන් ගෙදරදීම හදමු
 238. ඤාණකතා
 239. KFC චිකන් පොප් කෝන් - KFC Chicken Pop Corn
 240. ROTI With ඌරු_මස්_කරි
 241. රසම රස අනෝදා මල් හදමු
 242. CCTV කැමරා
 243. බොමුද ෆලූඩා එකක්....
 244. රසම රසට හරි පදමට කොකිස් හදමු
 245. Food Recipes - Srilankan/Ceylon & Other Countries [Weekly Update]
 246. හැමදාම එකම විදිහට හදන නූඩ්ල්ස් එකට රසවත් Š
 247. රස කැවිලි වට්ටොරූ
 248. ගමේ_රෙසිපි
 249. කිරි ටොපියක රස බලමුද......
 250. කරවිල මාලුව පුදුම රසයි!!!