PDA

View Full Version : 2012 පිටසක්වල ජීවීන්ගේ වසරයි.


Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

IveyStyle
01-26-2012, 07:50 AM
nothing is over.a Great fun begins soon.please note aliens test you.They test your heart.Even if you have donated billions of cash to temples,churches ,mosques ,kovils, you are not eligible unless you do not have a good heart.These type of people we have to modify.
i said ..the fun u have given to this forum is should end!because there is no any ass to believe ur fucking words mate!
who the heck are u to tell us about aliens u cunt?
your aliens should check my ass.i dont fucking give a shit about i donate or done crimes in my life!before someone else modify me,i would hang my self asshole.i know what i am doing and there is no ass in the world who can force me to do anything! ur alians come to save my ass or our planet.you havent answer any of the questions the guys ask u in a logical way!
u can dream whatecver u want,but do not try to involve others.
stop bullshiting the people man.!

skcolombage
01-26-2012, 07:54 AM
i said ..the fun u have given to this forum is should end!because there is no any ass to believe ur fucking words mate!
who the heck are u to tell us about aliens u cunt?
your aliens should check my ass.i dont fucking give a shit about i donate or done crimes in my life!before someone else modify me,i would hang my self asshole.i know what i am doing and there is no ass in the world who can force me to do anything! ur alians come to save my ass or our planet.you havent answer any of the questions the guys ask u in a logical way!
u can dream whatecver u want,but do not try to involve others.
stop bullshiting the people man.!

Man censor your language, or the mods will ban you! Blame orion like this

Orion take you pen like thing and do the procedure of making an offspring to an twisted and retarded alien in the place where they lay shit!

but the only thing is i dont think you have the pen like thing!

shehan.r
01-26-2012, 07:59 AM
pitasakwala jeewin saadaraen piligamu :lol:

IveyStyle
01-26-2012, 08:09 AM
Man censor your language, or the mods will ban you! Blame orion like this

Orion take you pen like thing and do the procedure of making an offspring to an twisted and retarded alien in the place where they lay shit!

but the only thing is i dont think you have the pen like thing!
well, i am not gonna blame this ass,but his arguments and he has already insulted to so many religions and cultures,and the humanity!
man i really dont wanna reply on this crap ,but there are bunch of ppl i guess who take this serious and ,do u understand how it can end if they give up all the things and start to believe in a dream world ?

Warrior-FX
01-26-2012, 08:37 AM
මම ඔරියගේ බලය තේරුම් ගත්තේ GT අයියා ඔරියව බෑන් කරපු වෙලාවේ. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

අම්මපා :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

kinkon
01-26-2012, 08:40 AM
මම ඔරියගේ බලය තේරුම් ගත්තේ GT අයියා ඔරියව බෑන් කරපු වෙලාවේ. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

අම්මපා :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

ඔරිය රජ උනාම අපි ඔක්කොටම ලේසර් විදියිද දන්නෑ!:rolleyes:

Warrior-FX
01-26-2012, 08:45 AM
ඔරිය රජ උනාම අපි ඔක්කොටම ලේසර් විදියිද දන්නෑ!:rolleyes:

:sorry::sorry::sorry:

Chamindu M.Y
01-26-2012, 10:11 AM
this is fucking enough i guess and the fun is fucking over u ass....
noone gonna believe ur fucking shit,so get a fucking life and get lost of this stupid topic..who the fuck are u to tell us about aliens?
we all believe in heaven,hell,and such a stories,and
believing is not known.if i can come to u,i will show u ur deram world!
fuck that bitch

buha haaaa

umbata ekasiya ganata mala panala ne bun ? :rofl: me magula lock karanne nathuwa mokata thiyenawada manda. me inne ara Humonoid kiyana anathaya bun :lol:

33000W
01-26-2012, 10:31 AM
ඔරිය රජ උනාම අපි ඔක්කොටම ලේසර් විදියිද දන්නෑ!:rolleyes:

කැට පෝලෙකින් වෙන්ඩ ඇති.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

gcj
01-26-2012, 10:32 AM
Oriya pawu machnla...Antha asarana unane anthimata... Api porata anukampa karamu.. :sorry:

OrionThuma
01-26-2012, 10:32 AM
හුඟක් අය මේ ත්‍රෙඩ් එක නිසා තක්බීර් වෙලා ඉන්නේ මේක පිටසක්වල මෙහෙයවන ත්‍රෙඩ් එකක් නිසා.නමුත් මේක ඉතා සරලව අපි ගෙනියන්නේ.ඒක නිසා යම් යම් තීරන වලට හදිසියේ බහින්නේ නැතිව ටිකක් බලා සිටින්න.එවිට අපි කතා කරන සත්‍යය අවබෝධ වෙනවා.
2012 කියන්නේ පෘථිවිවාසීන්ට සත්‍යය තේරුම් ගන්න යුගය.ඔබලා පිලිබඳ ඇත්ත ඔබලා දැන ගන්න වසර..
2012 you will know the real truth about you.Aliens are comming here to reveal it.

33000W
01-26-2012, 10:36 AM
හුඟක් අය මේ ත්‍රෙඩ් එක නිසා තක්බීර් වෙලා ඉන්නේ මේක පිටසක්වල මෙහෙයවන ත්‍රෙඩ් එකක් නිසා.නමුත් මේක ඉතා සරලව අපි ගෙනියන්නේ.ඒක නිසා යම් යම් තීරන වලට හදිසියේ බහින්නේ නැතිව ටිකක් බලා සිටින්න.එවිට අපි කතා කරන සත්‍යය අවබෝධ වෙනවා.
2012 කියන්නේ පෘථිවිවාසීන්ට සත්‍යය තේරුම් ගන්න යුගය.ඔබලා පිලිබඳ ඇත්ත ඔබලා දැන ගන්න වසර..
2012 you will know the real truth about you.Aliens are comming here to reveal it.

අවුලක් නෑ.:D උබ කියන්නෙ මේ අවුරුද්දෙ එන එකක් කියලනෙ.:oo::oo: බලමු බලමු.:confused::confused: ආවේ නැත්නම් තමයි උබට ගූ කන්න වෙන්නෙ.:frown::frown::frown:

OrionThuma
01-26-2012, 10:38 AM
හුඟක් අය පිටසක්වල පිරමිඩ ඊජිප්තුවේ හැදුවේ ඇයි කියලා අහනවා.ඉපැරනි ඊජිප්තුවට පිටසක්වල ජීවින් පිරිසක් මිනිස් වෙස් සහිත විද්‍යාඥයන් එව්වා.ඒ අය මෙහි සිට පෘථිවි වාසීන්ගේ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය,තාක්ෂනික,කර්මාන්ත,ආගමික සංවර්ධනය සඳහ පැමිනි කොටසක්.ඔවුන්ගේ අරමුන වුනේ පෘථිවිවාසීන්ට ක්‍රමානුකූලව දැනුම ලබදීමයි.රාවණාගේ දඩු මොනරය පවා නිර්මානය කරේ මෙහියි.ඊජිප්තු පිරමිඩ ඉතා ශක්තිමත්.ඒවා ඔවුන් යලි පැමිනෙන දවසෙත් තියෙනවා. පිරමිඩ තමයි පෘථිවි සංවර්ධන මූලස්ථානය වූයේ.

OrionThuma
01-26-2012, 10:40 AM
අවුලක් නෑ.:D උබ කියන්නෙ මේ අවුරුද්දෙ එන එකක් කියලනෙ.:oo::oo: බලමු බලමු.:confused::confused: ආවේ නැත්නම් තමයි උබට ගූ කන්න වෙන්නෙ.:frown::frown::frown:
ආවේ නැත්නම් මට විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා හැමෝටම ගූ කන්න වෙනවා. ඒකනම් ෂුවර්.
:yes::yes:

T h u s h
01-26-2012, 10:40 AM
මෙ කියන ඒවා ඇත්ත උනත් නැතත්.. කවුරු පිලිගත්තත් නැතත්.. පිස්සෙක් උනත් නොවුනත්.. මෙම THREAD එකෙන් අපට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගහට කොලට පරිසරයට අදරය කරන්නට සහ තව බොහො දෙවල්.. එම නිසා මෙය ඇත්තක් උනත් බොරුවක් උනත් මෙම THREAD එකෙන් කාටවත් වරදක් උනේ නැහැ... මෙම thread එක අපතේ ගියෙ නැහැ. කවුරුන් හො කෙනෙක්ට හිතන්න දෙවල් තිබුනා. එම නිසා මම ඉල්ලනව ඔරියන්ට රෙප්+ වලින් සහයොගය දෙන්න කියලා.. :)

OrionThuma
01-26-2012, 10:43 AM
මෙ කියන ඒවා ඇත්ත උනත් නැතත්.. කවුරු පිලිගත්තත් නැතත්.. පිස්සෙක් උනත් නොවුනත්.. මෙම THREAD එකෙන් අපට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගහට කොලට පරිසරයට අදරය කරන්නට සහ තව බොහො දෙවල්.. එම නිසා මෙය ඇත්තක් උනත් බොරුවක් උනත් මෙම THREAD එකෙන් කාටවත් වරදක් උනේ නැහැ... මෙම thread එක අපතේ ගියෙ නැහැ. කවුරුන් හො කෙනෙක්ට හිතන්න දෙවල් තිබුනා. එම නිසා මම ඉල්ලනව ඔරියන්ට රෙප්+ වලින් සහයොගය දෙන්න කියලා.. :)
I have only +2 reps.:lol::lol:

33000W
01-26-2012, 10:47 AM
හුඟක් අය පිටසක්වල පිරමිඩ ඊජිප්තුවේ හැදුවේ ඇයි කියලා අහනවා.ඉපැරනි ඊජිප්තුවට පිටසක්වල ජීවින් පිරිසක් මිනිස් වෙස් සහිත විද්‍යාඥයන් එව්වා.ඒ අය මෙහි සිට පෘථිවි වාසීන්ගේ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය,තාක්ෂනික,කර්මාන්ත,ආගමික සංවර්ධනය සඳහ පැමිනි කොටසක්.ඔවුන්ගේ අරමුන වුනේ පෘථිවිවාසීන්ට ක්‍රමානුකූලව දැනුම ලබදීමයි.රාවණාගේ දඩු මොනරය පවා නිර්මානය කරේ මෙහියි.ඊජිප්තු පිරමිඩ ඉතා ශක්තිමත්.ඒවා ඔවුන් යලි පැමිනෙන දවසෙත් තියෙනවා. පිරමිඩ තමයි පෘථිවි සංවර්ධන මූලස්ථානය වූයේ.

රාවන කියන්නෙ පිටසක්වල ජීවියෙක් නම් කවුද එතකොට රාම කියන්නෙ?:oo: රාම කියන්නෙත් පිටසක්වල ජීවියෙක්ද? නැත්නම් මිනිහෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔය කියනවා වගේ දෙවි කෙනෙක්ගෙ අවතාරයක්ද?:confused::confused: රාම පිටසක්වල ජීවියෙක් වෙන්න බැහැ.:no: මොකොද ඉතින් ඔය කියන විදියට පිටසක්වල ජීවින් මරා ගන්නෙ නැහැනෙ.:no::no: එතකොට රාම කියන්නෙ මිනිහෙක් වෙන්න ඕන.:frown: මිනිහෙක්ට පිටසක්වල ජීවියෙක් පරාද කලාද?:confused: (මම කැමතිත් නෑ බන් පරාද උනා කියල කියන්න. පාවා දෙන උන් ඒ කාලේ හිටියෙ නැත්නම් රාවන පරාද කරන්න කාටවත් බැහැ.ඒ උනාට කියන්නෙ කොහොමද:growl::growl::growl:)

gcj
01-26-2012, 10:47 AM
හුඟක් අය පිටසක්වල පිරමිඩ ඊජිප්තුවේ හැදුවේ ඇයි කියලා අහනවා.ඉපැරනි ඊජිප්තුවට පිටසක්වල ජීවින් පිරිසක් මිනිස් වෙස් සහිත විද්‍යාඥයන් එව්වා.ඒ අය මෙහි සිට පෘථිවි වාසීන්ගේ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය,තාක්ෂනික,කර්මාන්ත,ආගමික සංවර්ධනය සඳහ පැමිනි කොටසක්.ඔවුන්ගේ අරමුන වුනේ පෘථිවිවාසීන්ට ක්‍රමානුකූලව දැනුම ලබදීමයි.රාවණාගේ දඩු මොනරය පවා නිර්මානය කරේ මෙහියි.ඊජිප්තු පිරමිඩ ඉතා ශක්තිමත්.ඒවා ඔවුන් යලි පැමිනෙන දවසෙත් තියෙනවා. පිරමිඩ තමයි පෘථිවි සංවර්ධන මූලස්ථානය වූයේ.

denwath boru kiyana eka nawaththahan machan...:sorry:

Warrior-FX
01-26-2012, 10:54 AM
රාවන කියන්නෙ පිටසක්වල ජීවියෙක් නම් කවුද එතකොට රාම කියන්නෙ?:oo: රාම කියන්නෙත් පිටසක්වල ජීවියෙක්ද? නැත්නම් මිනිහෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔය කියනවා වගේ දෙවි කෙනෙක්ගෙ අවතාරයක්ද?:confused::confused: රාම පිටසක්වල ජීවියෙක් වෙන්න බැහැ.:no: මොකොද ඉතින් ඔය කියන විදියට පිටසක්වල ජීවින් මරා ගන්නෙ නැහැනෙ.:no::no: එතකොට රාම කියන්නෙ මිනිහෙක් වෙන්න ඕන.:frown: මිනිහෙක්ට පිටසක්වල ජීවියෙක් පරාද කලාද?:confused: (මම කැමතිත් නෑ බන් පරාද උනා කියල කියන්න. පාවා දෙන උන් ඒ කාලේ හිටියෙ නැත්නම් රාවන පරාද කරන්න කාටවත් බැහැ.ඒ උනාට කියන්නෙ කොහොමද:growl::growl::growl:)

රාම කියන්නේ ඔරියන්තුමාට.

රාමා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවියෙක්ගේ පුනර්භවයක්.

ඒක නිසයි රාමට දිනන්න පුළුවන් උනේ.

උඹලට සාක්ෂි ඕනේ නෑ නේද? :D

33000W
01-26-2012, 10:59 AM
රාම කියන්නේ ඔරියන්තුමාට.

රාමා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවියෙක්ගේ පුනර්භවයක්.

ඒක නිසයි රාමට දිනන්න පුළුවන් උනේ.

උඹලට සාක්ෂි ඕනේ නෑ නේද? :D


:no::no::no::no::lol::lol::lol::lol::lol:

OrionThuma
01-26-2012, 11:03 AM
රාවන කියන්නෙ පිටසක්වල ජීවියෙක් නම් කවුද එතකොට රාම කියන්නෙ?:oo: රාම කියන්නෙත් පිටසක්වල ජීවියෙක්ද? නැත්නම් මිනිහෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔය කියනවා වගේ දෙවි කෙනෙක්ගෙ අවතාරයක්ද?:confused::confused: රාම පිටසක්වල ජීවියෙක් වෙන්න බැහැ.:no: මොකොද ඉතින් ඔය කියන විදියට පිටසක්වල ජීවින් මරා ගන්නෙ නැහැනෙ.:no::no: එතකොට රාම කියන්නෙ මිනිහෙක් වෙන්න ඕන.:frown: මිනිහෙක්ට පිටසක්වල ජීවියෙක් පරාද කලාද?:confused: (මම කැමතිත් නෑ බන් පරාද උනා කියල කියන්න. පාවා දෙන උන් ඒ කාලේ හිටියෙ නැත්නම් රාවන පරාද කරන්න කාටවත් බැහැ.ඒ උනාට කියන්නෙ කොහොමද:growl::growl::growl:)
රාවණා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවියෙක් කියලා මම කලින් කීවා.මේක ඒ අය තාක්ෂනය පාවිච්චි නොකර කරපු සාධාරන සටනක්.එම සටන දිනීමට වඩා පැරදීම උචිත බව පිටසක්වල රාවණාට දැන්වූවා.හනුමා යනු පිටසක්වල දියුනු වානරයෙක්. ඔහු රාමාගේ ඔත්තු බලන්න යවපු කෙනෙක්. රාමා ලඟ සිටි පිටසක්වල ජීවින් සීතා කුමරිය සහ හනුමා පමණයි.එම යුද්ධය පැරදුන නිසා නේද ඒක ඉන්දියාවේ පවා ප්‍රචලිතව දිගු කලක් ආවේ.රාවනා කොතරම් බලවත් කෙනෙක්ද කියලා ඒකෙන් පේනවා.ඔහු පරාජය කිරීම ඉතිහාසගත ජයග්‍රහනයක්.

OrionThuma
01-26-2012, 11:05 AM
රාම කියන්නේ ඔරියන්තුමාට.

රාමා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවියෙක්ගේ පුනර්භවයක්.

ඒක නිසයි රාමට දිනන්න පුළුවන් උනේ.

උඹලට සාක්ෂි ඕනේ නෑ නේද? :D

රාවණා කියන්නේ ඔරියන්තුමා කීවානම් තමයි වඩාත්ම නිවරදි.

AVG PC Tuneup
01-26-2012, 11:07 AM
මෙ කියන ඒවා ඇත්ත උනත් නැතත්.. කවුරු පිලිගත්තත් නැතත්.. පිස්සෙක් උනත් නොවුනත්.. මෙම THREAD එකෙන් අපට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගහට කොලට පරිසරයට අදරය කරන්නට සහ තව බොහො දෙවල්.. එම නිසා මෙය ඇත්තක් උනත් බොරුවක් උනත් මෙම THREAD එකෙන් කාටවත් වරදක් උනේ නැහැ... මෙම thread එක අපතේ ගියෙ නැහැ. කවුරුන් හො කෙනෙක්ට හිතන්න දෙවල් තිබුනා. එම නිසා මම ඉල්ලනව ඔරියන්ට රෙප්+ වලින් සහයොගය දෙන්න කියලා.. :)

:yes::yes::yes:

OrionThuma
01-26-2012, 11:15 AM
ඔරියන්තුමා තාරකා යුද්ධවලට සහභාගි වුන යුගයක් වසර ට්‍රිලියන ගානකට කලින් තිබුනා.එක අවස්ථාවක ඔරියන්තුමා ඉතා දියුනු ජීවින් කොටසක් සමග සටනට ගියා.දැන් දෙගොල්ලම තාරකා සටනට ආසන්නයි.ඔරියන්තුමාට හිතුනා මෙච්චර දියුනු ජීවින් කොටසක් මරණ එක මෝඩ වැඩක්.මේ අය වසර ගානක් දුෂ්කර පරිණාමයෙන් ඉහලට ආපු කොටසක්.ඒක නිසා ඔරියන්තුමා මේ ගැන සිය සගයන් සමග සාකච්චා කොට තීරනයක් ගත්තා ඔවුන්ගේ යානාවල තියෙන සියලූම අවි ස්ථිරවම නිෂ්ක්‍රිය කිරිමට.මේක ගැන අපේ සතුරු කන්ඩයම මවිත වුනා.දක්ෂ සටනක් දෙන්න පුලුවන් කන්ඩයමක් මෙලෙස නිරායුධ වන්නේ ඇයි කියන එක.ඔවුන් අපෙන් ඒක ගැන විමසුවා. මම ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යැව්වා අපේ ජීවිත වලට වඩා ඔබලාගේ ජීවිත අපිට වටිනවා.ඒ ඔබලා අපිට වඩා පරිනාමයේ ඉහල මට්ටමක සිටින විශ්වයට වැඩක් කරන්න පුලුවන් ජීවින් කොටසක් නිසා.ඒක නිසා ඔබලාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිත අත හරිනවා.ඔබලා සටන් කරන්න.නමුත් අපි පහර දෙන්නේ නෑ.
අන්තිමට වුනේ මේ දියුනු පිටසක්වල ජීවින් අපේ ජීවින් සමග දැඩි මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගනිමින්, ඔවුන් සතුව ඇති තාක්ෂනය අප හා බෙදා ගැනීමයි.

gcj
01-26-2012, 11:16 AM
රාවණා කියන්නේ ඔරියන්තුමා කීවානම් තමයි වඩාත්ම නිවරදි.

:shocked::shocked::eek::eek:

gcj
01-26-2012, 11:19 AM
ඔරියන්තුමා තාරකා යුද්ධවලට සහභාගි වුන යුගයක් වසර ට්‍රිලියන ගානකට කලින් තිබුනා.එක අවස්ථාවක ඔරියන්තුමා ඉතා දියුනු ජීවින් කොටසක් සමග සටනට ගියා.දැන් දෙගොල්ලම තාරකා සටනට ආසන්නයි.ඔරියන්තුමාට හිතුනා මෙච්චර දියුනු ජීවින් කොටසක් මරණ එක මෝඩ වැඩක්.මේ අය වසර ගානක් දුෂ්කර පරිණාමයෙන් ඉහලට ආපු කොටසක්.ඒක නිසා ඔරියන්තුමා මේ ගැන සිය සගයන් සමග සාකච්චා කොට තීරනයක් ගත්තා ඔවුන්ගේ යානාවල තියෙන සියලූම අවි ස්ථිරවම නිෂ්ක්‍රිය කිරිමට.මේක ගැන අපේ සතුරු කන්ඩයම මවිත වුනා.දක්ෂ සටනක් දෙන්න පුලුවන් කන්ඩයමක් මෙලෙස නිරායුධ වන්නේ ඇයි කියන එක.ඔවුන් අපෙන් ඒක ගැන විමසුවා. මම ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යැව්වා අපේ ජීවිත වලට වඩා ඔබලාගේ ජීවිත අපිට වටිනවා.ඒ ඔ අපිට වඩා පරිනාමයේ ඉහල මට්ටමක සිටින විශ්වයට වැඩක් කරන්න පුලුවන් ජීවින් කොටසක් නිසා.ඒක නිසා ඔබලාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිත ත හරිනවා.ඔබලා සටන් කරන්න.නමුත් අපි පහර දෙන්නේ නෑ.
අන්තිමට වුනේ මේ දියුනු පිටසක්වල ජීවින් අපේ ජීවින් සමග දැඩි මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගනිමින්, ඔවුන් සතුව ඇති තාක්ෂනය අප හා බෙදා ගැනීමයි.

:shocked:

Balangoda case eka atheriyada ban? mama meka 10 parak withara meke ehuwa.. umba answer kale nehe..:nerd:

33000W
01-26-2012, 11:19 AM
හොදයි එතකොට රාවන මොකද ලංකාවම ජීවත් වෙන්න තෝර ගත්තෙ? ලංකාව විශේෂ තැනක්ද?:oo::oo::oo:

gcj
01-26-2012, 11:23 AM
හොදයි එතකොට රාවන මොකද ලංකාවම ජීවත් වෙන්න තෝර ගත්තෙ? ලංකාව විශේෂ තැනක්ද?:oo::oo::oo:

:baffled:

AVG PC Tuneup
01-26-2012, 11:24 AM
අනාගෙතෙ ලෝක පාලකයා මෙ ෆෝරම් වල ඉන්න තුට්ටු දෙකේ එව්න්ගෙන් මේ විදිහට කුනුහරප අහගගෙන විදගෙන සිටීමනම් ඇත්තටම අන්බිලීවබල් :confused:

gcj
01-26-2012, 11:26 AM
අනාගෙතෙ ලෝක පාලකයා මෙ ෆෝරම් වල ඉන්න තුට්ටු දෙකේ එව්න්ගෙන් මේ විදිහට කුනුහරප අහගගෙන විදගෙන සිටීමනම් ඇත්තටම අන්බිලීවබල් :confused:

:lol::lol::yes:;)

AVG PC Tuneup
01-26-2012, 11:28 AM
ඔරියන්තුමා තාරකා යුද්ධවලට සහභාගි වුන යුගයක් වසර ට්‍රිලියන ගානකට කලින් තිබුනා.එක අවස්ථාවක ඔරියන්තුමා ඉතා දියුනු ජීවින් කොටසක් සමග සටනට ගියා.දැන් දෙගොල්ලම තාරකා සටනට ආසන්නයි.ඔරියන්තුමාට හිතුනා මෙච්චර දියුනු ජීවින් කොටසක් මරණ එක මෝඩ වැඩක්.මේ අය වසර ගානක් දුෂ්කර පරිණාමයෙන් ඉහලට ආපු කොටසක්.ඒක නිසා ඔරියන්තුමා මේ ගැන සිය සගයන් සමග සාකච්චා කොට තීරනයක් ගත්තා ඔවුන්ගේ යානාවල තියෙන සියලූම අවි ස්ථිරවම නිෂ්ක්‍රිය කිරිමට.මේක ගැන අපේ සතුරු කන්ඩයම මවිත වුනා.දක්ෂ සටනක් දෙන්න පුලුවන් කන්ඩයමක් මෙලෙස නිරායුධ වන්නේ ඇයි කියන එක.ඔවුන් අපෙන් ඒක ගැන විමසුවා. මම ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යැව්වා අපේ ජීවිත වලට වඩා ඔබලාගේ ජීවිත අපිට වටිනවා.ඒ ඔබලා අපිට වඩා පරිනාමයේ ඉහල මට්ටමක සිටින විශ්වයට වැඩක් කරන්න පුලුවන් ජීවින් කොටසක් නිසා.ඒක නිසා ඔබලාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිත අත හරිනවා.ඔබලා සටන් කරන්න.නමුත් අපි පහර දෙන්නේ නෑ.
අන්තිමට වුනේ මේ දියුනු පිටසක්වල ජීවින් අපේ ජීවින් සමග දැඩි මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගනිමින්, ඔවුන් සතුව ඇති තාක්ෂනය අප හා බෙදා ගැනීමයි.

:rofl::rofl::baffled:

Warrior-FX
01-26-2012, 11:35 AM
රාවණා කියන්නේ ඔරියන්තුමා කීවානම් තමයි වඩාත්ම නිවරදි.

:lol: එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

DjSunimal
01-26-2012, 11:38 AM
අනාගෙතෙ ලෝක පාලකයා මෙ ෆෝරම් වල ඉන්න තුට්ටු දෙකේ එව්න්ගෙන් මේ විදිහට කුනුහරප අහගගෙන විදගෙන සිටීමනම් ඇත්තටම අන්බිලීවබල් :confused:

:lol:

Warrior-FX
01-26-2012, 11:40 AM
රාවණා කියන්නේ ඔරියන්තුමා කීවානම් තමයි වඩාත්ම නිවරදි.


:lol: එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

Warrior-FX
01-26-2012, 11:46 AM
[/SIZE]


:lol: එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

ප්‍රශ්නේ ඇහුව විතරයි ඔරියන්තුමා මාරු :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

gcj
01-26-2012, 11:54 AM
[/SIZE]


:lol: එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

:eek::eek::shocked:

gcj
01-26-2012, 11:56 AM
ප්‍රශ්නේ ඇහුව විතරයි ඔරියන්තුමා මාරු :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

:baffled::baffled::P:rofl:

asanka10
01-26-2012, 12:00 PM
මම ඔරියගේ බලය තේරුම් ගත්තේ GT අයියා ඔරියව බෑන් කරපු වෙලාවේ. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

අම්මපා :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

පුසන්ව බල්ලෝම කාපි :lol::lol::lol::lol::lol:

asanka10
01-26-2012, 12:09 PM
ඔරියන්තුමා තාරකා යුද්ධවලට සහභාගි වුන යුගයක් වසර ට්‍රිලියන ගානකට කලින් තිබුනා.එක අවස්ථාවක ඔරියන්තුමා ඉතා දියුනු ජීවින් කොටසක් සමග සටනට ගියා.දැන් දෙගොල්ලම තාරකා සටනට ආසන්නයි.ඔරියන්තුමාට හිතුනා මෙච්චර දියුනු ජීවින් කොටසක් මරණ එක මෝඩ වැඩක්.මේ අය වසර ගානක් දුෂ්කර පරිණාමයෙන් ඉහලට ආපු කොටසක්.ඒක නිසා ඔරියන්තුමා මේ ගැන සිය සගයන් සමග සාකච්චා කොට තීරනයක් ගත්තා ඔවුන්ගේ යානාවල තියෙන සියලූම අවි ස්ථිරවම නිෂ්ක්‍රිය කිරිමට.මේක ගැන අපේ සතුරු කන්ඩයම මවිත වුනා.දක්ෂ සටනක් දෙන්න පුලුවන් කන්ඩයමක් මෙලෙස නිරායුධ වන්නේ ඇයි කියන එක.ඔවුන් අපෙන් ඒක ගැන විමසුවා. මම ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යැව්වා අපේ ජීවිත වලට වඩා ඔබලාගේ ජීවිත අපිට වටිනවා.ඒ ඔබලා අපිට වඩා පරිනාමයේ ඉහල මට්ටමක සිටින විශ්වයට වැඩක් කරන්න පුලුවන් ජීවින් කොටසක් නිසා.ඒක නිසා ඔබලාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිත අත හරිනවා.ඔබලා සටන් කරන්න.නමුත් අපි පහර දෙන්නේ නෑ.
අන්තිමට වුනේ මේ දියුනු පිටසක්වල ජීවින් අපේ ජීවින් සමග දැඩි මිත්‍රත්වයක් ඇති කරගනිමින්, ඔවුන් සතුව ඇති තාක්ෂනය අප හා බෙදා ගැනීමයි.

happpa wasara trillion ganak wayasa kenk neda... amaraniyaida... marenne nadda.... :dull: lokkekne hoda behetak widagena athi amaraniya wenna.. nattanam wena athmekda danne naha... :rolleyes:
mekata pilithurak labaida... :confused:

OrionThuma
01-26-2012, 12:10 PM
[/SIZE]


:lol: එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:
why not?:)

navodwickra
01-26-2012, 12:14 PM
මචන්ලා මුට කැමති දෙයක් කියා ගන්න කියල නිකන් හිටපල්ලා. මෝඩයි කියල අපි මොනවා කරන්නද බොලව්! මුව දන්නා එකෙක් ඉන්නවා නම් අඩු ගානේ ඉස්පිරිතාලෙකට වත යවපල්ලා. මුට තියෙන්නේ හොද කරන්න බැරි මානසික ලෙඩක්. මේවගේ පිස්සෝ ලොවේ ඇති තරං ඉදල තියෙනවා මුත් තව එකෙක් විතරයි

Warrior-FX
01-26-2012, 12:21 PM
මචන්ලා මුට කැමති දෙයක් කියා ගන්න කියල නිකන් හිටපල්ලා. මෝඩයි කියල අපි මොනවා කරන්නද බොලව්! මුව දන්නා එකෙක් ඉන්නවා නම් අඩු ගානේ ඉස්පිරිතාලෙකට වත යවපල්ලා. මුට තියෙන්නේ හොද කරන්න බැරි මානසික ලෙඩක්. මේවගේ පිස්සෝ ලොවේ ඇති තරං ඉදල තියෙනවා මුත් තව එකෙක් විතරයි

මොකද කියන්නේ නවෝදයෝ මූට ආපහු රිප්ලයි නොකර ඉමු නේද? :yes:

මොකද එළකිරියේ අපි කට්ටිය නැත්තන් මූව කවුරුවත් ගණන් ගන්නෙත් නෑ.:lol:

බලපන් කීයෙන් කී දෙනාද මේකට රිප්ලයි කරන්නේ :lol:

ඒ පාර මූට පිස්සුව තද වෙලා කතරගම දෙයියො කියන්නෙත් ඌ තමයිලු :lol:

gcj
01-26-2012, 12:21 PM
why not?:)

:eek::shocked::shocked:
මචන් මම උඹට පුද පූජා පැවැත්තුවා දැක්කද?:baffled:

gcj
01-26-2012, 12:24 PM
why not?:)


මොකද එළකිරියේ අපි කට්ටිය නැත්තන් මූව කවුරුවත් ගණන් ගන්නෙත් නෑ.:lol:

බලපන් කීයෙන් කී දෙනාද මේකට රිප්ලයි කරන්නේ :lol:සිරා බන් මූ පවු....!:sorry:

OrionThuma
01-26-2012, 12:24 PM
:eek::shocked::shocked:
මචන් මම උඹට පුද පූජා පැවැත්තුවා දැක්කද?:baffled:
මම නෙවෙයි පිටසක්වල මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්න ජීවින් එය දකිනවා.මමම ඉන්න ඕනී නෑ.

navodwickra
01-26-2012, 12:27 PM
මොකද කියන්නේ නවෝදයෝ මූට ආපහු රිප්ලයි නොකර ඉමු නේද? :yes:

මොකද එළකිරියේ අපි කට්ටිය නැත්තන් මූව කවුරුවත් ගණන් ගන්නෙත් නෑ.:lol:

බලපන් කීයෙන් කී දෙනාද මේකට රිප්ලයි කරන්නේ :lol:

ඒ පාර මූට පිස්සුව තද වෙලා කතරගම දෙයියො කියන්නෙත් ඌ තමයිලු :lol:


එකෙන්ම තේරෙනවනේ බන් මුට කොච්චර පිස්සුද කියල. මම අයෙ රිප්ලයි කරන්නේ නෑ බන්. අන්න ගිහිල්ල දොර ලොක් හෝල්ම්ස් අහපන් මේකාගේ පිස්සු කතා අහනවට වැඩ කොච්චර ෂෝයි ද:D:D:D

Warrior-FX
01-26-2012, 12:34 PM
එකෙන්ම තේරෙනවනේ බන් මුට කොච්චර පිස්සුද කියල. මම අයෙ රිප්ලයි කරන්නේ නෑ බන්. අන්න ගිහිල්ල දොර ලොක් හෝල්ම්ස් අහපන් මේකාගේ පිස්සු කතා අහනවට වැඩ කොච්චර ෂෝයි ද:D:D:D

එලස් මචන් මම මේකට ආයේ රිප්ලයි කරන්නේ නෑ.

අපි එහෙමවත් මුගේ පිස්සුව හොඳ කරගන්න පොඩි සප් එකක් දෙමු:lol:

ඇඩෝව් gcj උඹ තමයි මූව ෆෝම් කරලා ආතල් ගන්නේ :lol:

එහෙනම් අපි ගියා මචන්

ප.ලි : මට හිතෙනවා බන් ඔරියා කියන්නෙ අර THUSH කියන එකාට කියල.

මොකද මම හැමදාම වගේ නෝට් කළා ඌ ඇවිල්ලා මේකට රිප්ලයි එකක් දාපු ගමන්ම ඔරියා ඔන්ලයින් එනවා :lol:

OrionThuma
01-26-2012, 01:00 PM
http://desmond.imageshack.us/Himg192/scaled.php?server=192&filename=20120126053056.png&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg41/scaled.php?server=41&filename=20120126052857.png&res=medium

OrionThuma
01-26-2012, 01:08 PM
මහින්ද රාජපක්ෂ ලෙස ඉන්නෙ කවුද දන්නෑ:oo::oo::oo:
පැරකුම්බාහු.පිටසක්වල ජීවියෙක් නෙවෙයි.ඒක නිසා එද තිබුන ගුණාංග අද පිරිහිලා

OrionThuma
01-26-2012, 01:11 PM
අනාගෙතෙ ලෝක පාලකයා මෙ ෆෝරම් වල ඉන්න තුට්ටු දෙකේ එව්න්ගෙන් මේ විදිහට කුනුහරප අහගගෙන විදගෙන සිටීමනම් ඇත්තටම අන්බිලීවබල් :confused:
:lol::lol::yes:;)
පිටසක්වල ජීවින් කතා කරන්නේ ඔය ලෝක නායකයන් එක්ක නෙවෙයි.ඔයාලා වගේ තුට්‍ටු දෙකේ අයත් එක්ක.මම කලිනුත් කීවා.ඔය ලෝක නායකයො මේ පෘථිවියට කෙලින කෙලිල්ල ඔයාලට පෙනුනේ නැති වුනාට පිටසක්වලට පේනවා.

gcj
01-26-2012, 02:22 PM
ඇඩෝව් gcj උඹ තමයි මූව ෆෝම් කරලා ආතල් ගන්නේ :lol:

එහෙනම් අපි ගියා මචන්

[/COLOR][/SIZE]

elaz machn ...:):)

http://desmond.imageshack.us/Himg192/scaled.php?server=192&filename=20120126053056.png&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg41/scaled.php?server=41&filename=20120126052857.png&res=medium

me monada bans? ara kalu hu**alada?

OrionThuma
01-26-2012, 02:37 PM
elaz machn ...:):)me monada bans? ara kalu hu**alada?


ignore it. වැරදිලා දැම්මේ.

wasangaama
01-26-2012, 02:51 PM
ඔරියා ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා..
මොකද ඔයා වීඩියෝ කරලා ඒවායේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් අරන් දාන්නේ..
පැහැදිලි කරන්න..
තීමාන හොලොග්රාම් එකක් එක්ක කතා කරන වෙලාවක අර orionstar කියල ප්‍රින්ට් කරපු ශීට් එකත් තියල වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්..

asanka10
01-26-2012, 03:32 PM
Ko mama ahapu ekak answers nah ne.....

gcj
01-26-2012, 04:15 PM
ignore it. වැරදිලා දැම්මේ.
:confused::confused:
ඔරියා ඒක ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා..
මොකද ඔයා වීඩියෝ කරලා ඒවායේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් අරන් දාන්නේ..
පැහැදිලි කරන්න..
තීමාන හොලොග්රාම් එකක් එක්ක කතා කරන වෙලාවක අර orionstar කියල ප්‍රින්ට් කරපු ශීට් එකත් තියල වීඩියෝ කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්..

:yes::yes:
Ko mama ahapu ekak answers nah ne.....

:confused::confused::baffled:

SweetBoy50
01-26-2012, 04:17 PM
I have only +2 reps.:lol::lol:
:lol::lol:

SweetBoy50
01-26-2012, 04:18 PM
මෙම THREAD එකෙන් අපට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ගහට කොලට පරිසරයට අදරය කරන්නට සහ තව බොහො දෙවල්..එම නිසා මම ඉල්ලනව ඔරියන්ට රෙප්+ වලින් සහයොගය දෙන්න කියලා.. :)
:yes:

SweetBoy50
01-26-2012, 04:20 PM
ආවේ නැත්නම් මට විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා හැමෝටම ගූ කන්න වෙනවා.
:yes::yes:
:lol::lol: ahahahahahaha

OrionThuma
01-26-2012, 04:20 PM
මේ පෘථිවියේ මීට කලින් ජීවත් වුන දැනට තාවකාලිකව නිශ්ක්‍රීය වී සිටින පෘථිවි මානවයන් පවා අපි අන්තර්සක්වලට සම්බන්ධවෙනවා. මේ අයව අපි පදිංචි කරන්නේ අපි විසින් ස්ථාන ගත කරපු අනිත් අඟහරු,බ්‍රහස්පති, සිකුරු,සෙනසුරු,යුරේනස්,නෙප්චුන්, ප්ලූටො කියන ග්‍රහලෝක තුලයි.ඔබලා විශ්වාස නොකලාට දැනටමත් මේ ග්‍රහලෝක තුල භූ ගතව විශාල නගර සහ ජනාවාස අපි මේ වෙනකොට ඉදිකර අවසන්.මේවා දැක්කොත් උඹලා පිස්සු හැදිලා ,ඒලියන්ස්ලට දණ ගහල වඳීවී. හ‍ඳෙහි ආවාට තියෙනවා.මේ ආවට තුලින් හුඟක් ඇතුලට ගිහින් විශාල භූගත නගර වලට ඇතුලු වෙන්න පුලුවන්. මේවගේ හැම ග්‍රහලෝකයකම අපි සුපිරි මිනිසුන් බිහිකරනවා.අපි මේවට ශක්තිය ජනනය කරන්නේ භූගතව ග්‍රහලෝක මාධ්‍යය තුල තිබෙන ශක්තියයි.ග්‍රහලෝක අභ්‍යන්තර විශල තාප ශක්තියක් තියෙනවා.ලාවා විදිහට උඩට එන්නේ මේ තාපයයි.අපද්‍රව්‍ය බැහර කරන්නේ මේ ලාවා සහිත ග්‍රහලෝක මාධ්‍යට.ඒවා එහිදි විනාශ වෙනවා.
සූර්යා තුල ජනවාස ඇති කරන්න තරම් අපි දියුනුයි.ඒ වගේම සූර්යා රහිතව ඇති තනි ග්‍රහලෝක තුල පවා අපිට ජීවය ඇති කල හැක.2012 වසරේ අපි පෘථිවිය සමග සම්බන්ධ වූ ගමන් මේ ලෝකවල මතුපිට ජනාවාස වැඩ පටන් ගන්නවා.ඒවාට ඔබලා දායක විය යුතුයි.

OrionThuma
01-26-2012, 04:26 PM
අපි මතුපිට ජනාවාස හැදුවේ නැත්තේ ඒවා නුඹලාට පෙනෙන නිසා.හඳට ගිහින් අඩියක් හාරලා ජීවින් නෑ කියන උඹලට කිලෝමිටර් ගානක් යටින් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් හිනාවෙනවා.නමුත් දැන් මතුපිට ජනාවාස ඉදි කරන කාලයයි.මේ ග්‍රහලෝක නවයම යම් දිනෙක ඔරියන් තුමාගේ නායකත්වය යටතට පත් වෙනවා.අන්තර්සක්වල තුලට පිවිසීමට උඹලාට වසර 500ක්වත් ඉන්න වෙනවා.ඒකට ඕන මානසික පසුබිම නෑ.ඒක අපි හදනවා.ඒ වගේම පිටසක්වල ජීවින්ට ඔබලා ගෞරව කල යුතුයි.ඔවුන් ඈත කාලෙක ඔබලා දෙවියන් ලෙස දු‍ටු අයයි.

OrionThuma
01-26-2012, 04:28 PM
අන්තර්සක්වල තුල නිකන් කකා බිබී ඉන්න හිතන්න එපා.එහෙම අය නෑ.එහෙම අයව තියා ගන්නෙත් නෑ.

gcj
01-26-2012, 04:31 PM
අපි මතුපිට ජනාවාස හැදුවේ නැත්තේ ඒවා නුඹලාට පෙනෙන නිසා.හඳට ගිහින් අඩියක් හාරලා ජීවින් නෑ කියන උඹලට කිලෝමිටර් ගානක් යටින් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් හිනාවෙනවා.නමුත් දැන් මතුපිට ජනාවාස ඉදි කරන කාලයයි.මේ ග්‍රහලෝක නවයම යම් දිනෙක ඔරියන් තුමාගේ නායකත්වය යටතට පත් වෙනවා.අන්තර්සක්වල තුලට පිවිසීමට උඹලාට වසර 500ක්වත් ඉන්න වෙනවා.ඒකට ඕන මානසික පසුබිම නෑ.ඒක අපි හදනවා.ඒ වගේම පිටසක්වල ජීවින්ට ඔබලා ගෞරව කල යුතුයි.ඔවුන් ඈත කාලෙක ඔබලා දෙවියන් ලෙස දු‍ටු අයයි.

මම කලිනුත් කීවෙ බන්ස්.උඹ හොඳයි දේශපාලනේ කරන්න..:dull:

අරවා දෙනවා,මේවා දෙනවා කියලා බයිලාවනම් ගහනවා..ඔය එකක්වත් විශ්වාස කරන්න බෑනෙ.
සාක්ශිත් නෑ.

උඹ පාරෙ දුවන කලුපාට වාහන වල පින්තූර අරං ඇවිත් මෙතන දාලා කියනවා මෙන් ඉන් බ්ලැක් කියලා..:eek: සිකුරු තරුවෙ ෆොටෝ ගහලා ufo කියනවා.

පදිරිනෙ බන්..:sorry:

OrionThuma
01-26-2012, 04:35 PM
මම කලිනුත් කීවෙ බන්ස්.උඹ හොඳයි දේශපාලනේ කරන්න..:dull:

අරවා දෙනවා,මේවා දෙනවා කියලා බයිලාවනම් ගහනවා..ඔය එකක්වත් විශ්වාස කරන්න බෑනෙ.
සාක්ශිත් නෑ.

උඹ පාරෙ දුවන කලුපාට වාහන වල පින්තූර අරං ඇවිත් මෙතන දාලා කියනවා මෙන් ඉන් බ්ලැක් කියලා..:eek: සිකුරු තරුවෙ ෆොටෝ ගහලා ufo කියනවා.

පදිරිනෙ බන්..:sorry:
පෙරේදා මගේ නිවස උඩින් යුෆ් ඕ 3ක් නවත්තලා තිබුනා.මෙහෙන් කලුපාට ජෙට් 3ක් වේගෙන් ඇවිල්ලා ඒවා එලෙව්වා.මොකද මේ අය ජෙට් එක්ක දිගටම ඉන්නේ නෑ.ඒ අය කැමති නෑ ඒවා කලින් හෙලි කරන්න.මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා දන්නවා ජෙට් එනකොට යු.ෆ්.ඕ මාරු වෙනවා කියලා.

SweetBoy50
01-26-2012, 04:36 PM
මම කලිනුත් කීවෙ බන්ස්.උඹ හොඳයි දේශපාලනේ කරන්න..:dull:

අරවා දෙනවා,මේවා දෙනවා කියලා බයිලාවනම් ගහනවා..ඔය එකක්වත් විශ්වාස කරන්න බෑනෙ.
සාක්ශිත් නෑ.

උඹ පාරෙ දුවන කලුපාට වාහන වල පින්තූර අරං ඇවිත් මෙතන දාලා කියනවා මෙන් ඉන් බ්ලැක් කියලා..:eek: සිකුරු තරුවෙ ෆොටෝ ගහලා ufo කියනවා.

පදිරිනෙ බන්..:sorry:
:yes::yes:

gcj
01-26-2012, 04:39 PM
පෙරේදා මගේ නිවස උඩින් යුෆ් ඕ 3ක් නවත්තලා තිබුනා.මෙහෙන් ජෙට් 3ක් වේගෙන් ඇවිල්ලා ඒවා එලෙව්වා.මොකද මේ අය ජෙට් එක්ක දිගටම ඉන්නේ නෑ.ඒ අය කැමති නෑ ඒවා කලින් හෙලි කරන්න.මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා දන්නවා ජෙට් එනකොට යු.ෆ්.ඕ මාරු වෙනවා කියලා.

මමත් ඔය 3ම දැක්කා ඊයෙ.. ඔය ඔරියගෙ පටියෙ තරු 3න බන්ස්..!:baffled:

කෝ බන් සාක්ශි.. අඩුම ගානෙ වොයිස් ක්ලිප් එකක්වත්..? උඹ විඩියෝ වල ස්ක්රීන් ශොට් දානවා විඩියෝ එක දාන්නෙ නැතුව..ලූස් නෙ බන්ස්..

අද ඕන එකක් දැක්ක ගමන් හැමෝම ෆොටෝශොප් වැඩක් කියනවනේ..බය නැතුව ටිකක් හරි විශ්වාස කරන්න පුලුවන් ෆොටෝ එකක් දාෆන්..

SweetBoy50
01-26-2012, 05:09 PM
අපි මතුපිට ජනාවාස හැදුවේ නැත්තේ ඒවා නුඹලාට පෙනෙන නිසා.හඳට ගිහින් අඩියක් හාරලා ජීවින් නෑ කියන උඹලට කිලෝමිටර් ගානක් යටින් ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් හිනාවෙනවා.
Palayan ban yanna. kilo meetarayak polowa yatin gewal heduwama un usma ganne pakata oxygen bata gahalada?:lol:

OrionThuma
01-26-2012, 05:11 PM
http://www.aerospaceweb.org/question/astronomy/solar-system/solar-system.jpg

OrionThuma
01-26-2012, 05:15 PM
Palayan ban yanna. kilo meetarayak polowa yatin gewal heduwama un usma ganne pakata oxygen bata gahalada?:lol:
මේක වසර බිලියන ගානක් බිලියන ගානක ජීවින් පිරිසක් එක්ව කල පර්යේෂන වල ප්‍රථිපලයක්.තාක්ෂනයට ඕක සිම්පල්.අන්තර්සක්වල සහ අස්ථාගේ නායකත්වය යටතේ තාක්ෂනික දියුනුව ලබනවා.අනිත් එක මේක පිටසක්වල ජීවින් විසින් දුවන ෆෝරම් ත්‍රෙඩ් එකක්.ඒක නිසා මේකට රිප්ලයි කරන්න.නැත්නම් පිටසක්වල ජීවින් ඔයාලව ආපු ගමන්ම නිවන් යවයි.

SweetBoy50
01-26-2012, 05:50 PM
Pita sakwala jeeweenwa kauda hadala thiyenne?

OrionThuma
01-26-2012, 05:57 PM
පෘතුවිය භ්‍රමණය නොවන බව මාර්ගඵල ලාභී පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමි පවසයි (http://www.**Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam**/2012/01/blog-post_1856.html)
http://4.bp.blogspot.com/-ds-3AW6r1oc/Tx3DwZG37KI/AAAAAAAADPg/q00LtEfTnoM/s320/solar%2Bsystem.jpg

පෘථිවිය සහ අනෙක් ග්‍රහලෝක සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන්නා සේම සූර්යයා ද තම තරු පොකුර තුල අසල්වැසි තරු සමග භ්‍රමණය වේ. එසේම අපට අහසේ පෙනෙන සියළුම තරු රැගත් ක්ෂිරපථය ලෙස අප හඳුන්වන අප සූර්යයා අයත් මණ්දාකිණියද භ්‍රමණය වේ. මෙය අප දන්නා විද්‍යාත්මක නිගමනයකි.

නමුත් මාර්ගඵල ලාභී පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන් පවසන්නේ මෙය අසත්‍යයක් බවයි. උන්වහන්සේ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කර තිබුනේ පසුගියදා රන්දිව පුවත්පතටයි.

ප්‍රශ්නය: ස්වාමීන්වහන්ස, ඔබවහන්සේ විද්‍යා උපාධිධාරියෙක්. එමෙන්ම තර්කාණුකූලව බන කියන ධර්ම දේශකයානන් වහන්සේනමක්. ඒ සියල්ලටම වැඩියෙන් ඔබ වහන්සේ පවසන ආකාරයට මාර්ගඵල ලාභියෙක්. මේ නිසා ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව ඉතාමත් වගකීම් සහිතයි. මේ වනවිට මුලු ලෝකයම පිලිගන්නා විද්‍යාත්මක මතය තමයි සමස්ථ විශ්වයම භ්‍රමනය වන බව. ඔබ වහන්සේ පවසන්නේ එය සත්‍ය වශයෙන්ම සිදු නොවන මායාවක් බවද?

පිළිතුර: මායාවක්ම පමණයි. මනස සදාකාලිකව නිවා දමපු කිසිවෙක් ඔය කරකැවීම පිළිගන්නේ නෑ.

ඔහු ඒ සීමාවෙන් එළියට ඇවිත්. හැබැයි ඔහු තවමත් මේ භෞතික ලෝකය තුළ ජීවත් වෙනවා.

මම මේක උපමාවකින් පැහැදිළි කරන්නම්. අපි ඉලෙක්ට්‍රොන ගැන අහලා තියනවා. ඉලෙක්ට්‍රොන හොයාගත්තේ ජේ.ජේ තොම්සන් කියන විද්‍යාඥයා. ජේ.ජේ තොම්සන් එය ඔප්පු කලේ E/N අනුපාතය තුළ.

මම ඒක විශ්ව විද්‍යාලයේදී පරමාණුක විද්‍යාවේදී ඉගනගන තියනවා. එතකොට මම මේ මෑතක් වනතුරුම හිතාගන හිටියා පරමාණුක න්‍යෂ්ඨිය වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන භ්‍රමණය වෙනවා කියලා. නමුත් මම දැන් පිළිගන්නේ නැහැ ඉලෙක්ට්‍රොනයක්වත් පරමාණුවක්වත් තියනවා කියලා. ප්‍රෝටෝන තියනවා කියලත් මම පිළිගන්නේ නෑ. නියුට්‍රෝන මීට්‍රෝන පොසිට්‍රෝන තියනවා කියලත් මම පිළිගන්නේ නෑ.

ඒවා ඔක්කොම සිද්ධාන්ත පමණයි. විශ්වය තුළ වචනයෙන් කිව නොහැකි එකම එක ස්වභාවයක් පවතිනවා නම් ඒ නිර්වාණයම පමණයි.

අපිට මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ අපේ මෝඩ කම නිසා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්.

අපි දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී කියනවනේ විශ්වය මායාවක් කියලා. මගේ ප්‍රශ්නය මේකයි, විශ්වය මායාවක් නම්, ඇයි අපිට ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන්නේ? මේක උඩින් රූකඩයක් වගෙ හදලා තීන්ත ගාලා තිබ්බා නම් මදිද? මේකට පුළුවන් නම් වෛද්‍ය විද්‍යාල වල ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ උත්තර දෙන්න.

ම්ම කියන්නේ විශ්වය හා සමස්ථය මායාවක් බව ඇත්ත. නමුත් ඒක වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂණාගාරයකදී ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මේ පරීක්ෂණාගාර වලින් එහාට ගිය අතිශය ඥානයකින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගතයුතු දෙයක්.
Read more: http://www.**Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam****Please do not spam**/2012/01/blog-post_1856.html#ixzz1kYvLXShj
pitiduva siridamma

OrionThuma
01-26-2012, 06:23 PM
හරියට බුදුබණ පිලිපදින්නේ නැති, දුශ්ශීල භික්සූන් එලියන්ස්ලා අඟහරුවල ඉඳන් හෝමෝ සෙක්සුවල් බවට පරිවර්තන කරනවා.ඒ පිටසක්වල තාක්ෂනයෙන්.

krish69
01-26-2012, 06:37 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cEyqT2_ricA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cEyqT2_ricA

SweetBoy50
01-26-2012, 06:41 PM
මේකට රිප්ලයි කරන්න.නැත්නම් පිටසක්වල ජීවින් ඔයාලව ආපු ගමන්ම නිවන් යවයි.
Pita sakwala jeewin apu gaman umbata thamai puke arinne me ada baapu boru walata :lol::lol::lol:

DjSunimal
01-26-2012, 07:06 PM
dan mokakda aluthma thathwe

wasangaama
01-26-2012, 07:15 PM
එලියන් ලා කොහොම වෙතත් මට මෙතුමා නම් සැකයි... මෙතුමා දැනට මෙහෙම රිප්ලයි නොකර ඉන්නවනම් අරම උනොත් කොහොම තියේද?

SweetBoy50
01-26-2012, 07:23 PM
එතකොට උඹ කලින් කිව්වනේ බන් කතරගම දෙව්යෝ කියන්නෙත් රාවණාටම තමයි කියල. :lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

එතකොට බලන් ගියහම උඹනේ බන් කතරගම දෙයියෝ


Originally Posted by OrionThuma;11931351] Why not?

dan mokakda aluthma thathwe
dan aluthma thathwe oka thamai... :lol:

AVG PC Tuneup
01-26-2012, 07:31 PM
එලියන් ලා කොහොම වෙතත් මට මෙතුමා නම් සැකයි... මෙතුමා දැනට මෙහෙම රිප්ලයි නොකර ඉන්නවනම් අරම උනොත් කොහොම තියේද?


මේ ඔරියතුමා මේව කියල දෙසැම්බර් 21 දාට ඔෆ්ලයින් ඇවිත් හොරාටම බලල යයි අයෙ ඉතින් හොයන්න‍යැ :dull:

kinkon
01-26-2012, 07:51 PM
පෙරේදා මගේ නිවස උඩින් යුෆ් ඕ 3ක් නවත්තලා තිබුනා.මෙහෙන් කලුපාට ජෙට් 3ක් වේගෙන් ඇවිල්ලා ඒවා එලෙව්වා.මොකද මේ අය ජෙට් එක්ක දිගටම ඉන්නේ නෑ.ඒ අය කැමති නෑ ඒවා කලින් හෙලි කරන්න.මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා දන්නවා ජෙට් එනකොට යු.ෆ්.ඕ මාරු වෙනවා කියලා.

උබට මැන්ටල්ද බන්?,මේ වගේ විකාර දාල උබ මොනාද බලාපොරොත්තුවෙන්නෙ?:confused::eek::oo:

gcj
01-26-2012, 08:43 PM
උබට මැන්ටල්ද බන්?,මේ වගේ විකාර දාල උබ මොනාද බලාපොරොත්තුවෙන්නෙ?:confused::eek::oo:

:eek::sorry:

එළ හරකා
01-26-2012, 08:47 PM
පෙරේදා මගේ නිවස උඩින් යුෆ් ඕ 3ක් නවත්තලා තිබුනා.මෙහෙන් කලුපාට ජෙට් 3ක් වේගෙන් ඇවිල්ලා ඒවා එලෙව්වා.මොකද මේ අය ජෙට් එක්ක දිගටම ඉන්නේ නෑ.ඒ අය කැමති නෑ ඒවා කලින් හෙලි කරන්න.මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා දන්නවා ජෙට් එනකොට යු.ෆ්.ඕ මාරු වෙනවා කියලා.

mokek hari gahapu pirisiyak umbe oluwe wedunada :lol:

gcj
01-26-2012, 08:49 PM
මම හැමෝගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔරියා ප්‍රබල සාක්ශියක් මේකේ පෝස්ට් කරන තුරු මේ ත්‍රෙඩ් එකට රිප්ලයි කිරීමෙන් වලකින්න කියල.:dull:

අපි මේ කියන කතන්දර වලට රිප්ලයි කර කර දිගටම හිටියොත් අපිට කිසිම සාක්ශියක් දෙන්න මෙයා උනන්දු වෙන්නෙ නෑ.
ඒක නිසා ප්‍රබල සාක්ශියක් පෝස්ට් කරන තුරු රිප්ලයි කිරීමෙන් වලකිමු!

kinkon
01-26-2012, 09:12 PM
මම හැමෝගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔරියා ප්‍රබල සාක්ශියක් මේකේ පෝස්ට් කරන තුරු මේ ත්‍රෙඩ් එකට රිප්ලයි කිරීමෙන් වලකින්න කියල.:dull:

අපි මේ කියන කතන්දර වලට රිප්ලයි කර කර දිගටම හිටියොත් අපිට කිසිම සාක්ශියක් දෙන්න මෙයා උනන්දු වෙන්නෙ නෑ.
ඒක නිසා ප්‍රබල සාක්ශියක් පෝස්ට් කරන තුරු රිප්ලයි කිරීමෙන් වලකිමු!

http://media.tumblr.com/tumblr_lxk0q7zZFS1qhcsyw.jpg

:dull::dull::dull:

OrionThuma
01-26-2012, 09:49 PM
එදා අසිත තවුසා සිදුහත් කුමරු දිහා බලලා මෙහෙම කීවා.මේ පුද්ගලයා ගිහි ගේ සිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා, පැවදි වුනොත් බුදු වෙනවා කියලා.ඒක නිසා බුදු බව කියන සංකල්පය පවා පෘථිවිය සිදුහත් කුමරු පැමිනිමට පෙර පෘථිවිය තුල තුල තිබුනා.නමුත් එදා බුදුවරු නොකී රහසකුත් තිබෙනවා.ඒක තමයි බුදුවීමට විතරක් නෙවෙයි සක්විති රජවීමට කෙනෙකුත් පෘථිවිය තුලට පැමින සිටින බව.ඒක නිසා තමයි ඔරියන්තුමා යම් දිනක පෘථිවිය විතරක් නෙවෙයි, මේ සූර්ය මන්ඩලයම පාලනය කරන දිනයක් එනබව මතක තියා ගත යුත්තේ.

eshanx
01-26-2012, 09:52 PM
එදා අසිත තවුසා සිදුහත් කුමරු දිහා බලලා මෙහෙම කීවා.මේ පුද්ගලයා ගිහි ගේ සිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා, පැවදි වුනොත් බුදු වෙනවා කියලා.ඒක නිසා බුදු බව කියන සංකල්පය පවා පෘථිවිය සිදුහත් කුමරු පැමිනිමට පෙර පෘථිවිය තුල තුල තිබුනා.නමුත් එදා බුදුවරු නොකී රහසකුත් තිබෙනවා.ඒක තමයි බුදුවීමට විතරක් නෙවෙයි සක්විති රජවීමට කෙනෙකුත් පෘථිවිය තුලට පැමින සිටින බව.ඒක නිසා තමයි ඔරියන්තුමා යම් දිනක පෘථිවිය විතරක් නෙවෙයි, මේ සූර්ය මන්ඩලයම පාලනය කරන දිනයක් එනබව මතක තියා ගත යුත්තේ.

Obatumata puluwanda oya kiyana dewal atta kiyala oppu karala pennanna. Astha thuma ekka kata karana welawaka puluwannam hoyala kiyanawada mama inne koheda karanne monawada wage dewal. obatumala ape hamadeyakma balan inna nisa eka echhara amaru deyak nemeine. e de oppu karoth hama denama piligani atta netta ... :D

OrionThuma
01-26-2012, 09:57 PM
Obatumata puluwanda oya kiyana dewal atta kiyala oppu karala pennanna. Astha thuma ekka kata karana welawaka puluwannam hoyala kiyanawada mama inne koheda karanne monawada wage dewal. obatumala ape hamadeyakma balan inna nisa eka echhara amaru deyak nemeine. e de oppu karoth hama denama piligani atta netta ... :D
ඒවා සේරම පිටසක්වල ජීවින් මේ වසර තුලම ඔයාලට දෙනවා.2012 වසර තුල ඒ අයගෙන්ම ලැබෙයි.ඒවා මට හෙලි කරන්න බෑ.නමුත් ඒලියන්ස්ලා ඇවිල්ලා තමයි හෙලි කරන්නේ.

y2j2
01-26-2012, 10:05 PM
ඔරියන්තුමාට ඔරියන්තුමා කියල නම දැම්මේ ඔරියන්තුමෙක්මද?

OrionThuma
01-26-2012, 10:07 PM
ලෝකයේ තියෙන හැම ආගමක්ම පිටසක්වල නිර්මාණයක් බවට 2012 වසර තුල හෙලිවෙනවා.බුදුන් පවා කීවා දිව්‍ය ලෝකතුල ආගමක් නෑ කියලා.ඒක නිසා අන්තර් සක්වල තුල ආගමක් නැත.

eshanx
01-26-2012, 10:53 PM
ඒවා සේරම පිටසක්වල ජීවින් මේ වසර තුලම ඔයාලට දෙනවා.2012 වසර තුල ඒ අයගෙන්ම ලැබෙයි.ඒවා මට හෙලි කරන්න බෑ.නමුත් ඒලියන්ස්ලා ඇවිල්ලා තමයි හෙලි කරන්නේ.

ane pako uba maha boru karayekne. yako ape gedara puso kiyak innawada ube pakata mama inna tana hoyanda ba ane palayan ballo yanda. nikan manasika ledek wage idapan...

kinkon
01-26-2012, 11:06 PM
ඔරියගෙ මාර ලොකු ටෝක්ස් තියෙන්නෙ...ලෝකෙ පාලනය කරන්න යනවලු...පෙත්ත බීල චූ කරන නිදාගනින් බන් බහුබූත දොඩන්නෙ නැතුව,උබ වැඩ බැරි ටාසන් කෙනෙක් කියල ඕන එකෙකුට තේරෙනව!:dull:

OrionThuma
01-27-2012, 12:03 AM
ඔරියගෙ මාර ලොකු ටෝක්ස් තියෙන්නෙ...ලෝකෙ පාලනය කරන්න යනවලු...පෙත්ත බීල චූ කරන නිදාගනින් බන් බහුබූත දොඩන්නෙ නැතුව,උබ වැඩ බැරි ටාසන් කෙනෙක් කියල ඕන එකෙකුට තේරෙනව!:dull:
මේ ලෝකේ හදපු අපිට ලෝකෙ පාලනය කරන එක කජ්ජක්ද බන්.මම මේ ග්‍රහලෝක නවයම පාලනය කරනවා.හුඟක් අය කියනවා දෙසැම්බර් 21 එක මම පල් වෙනවලු.එහෙම වෙන්නේ නෑ.එක්කො 2012 පිටසක්වල ජීවින් මෙහේ එන්න ඕනි.එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා ඔයාලට එලකිරි එකට එන්න පෘථිවියක් නෑ.

IveyStyle
01-27-2012, 12:06 AM
http://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gifhttp://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gifhttp://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gif

kinkon
01-27-2012, 12:22 AM
මේ ලෝකේ හදපු අපිට ලෝකෙ පාලනය කරන එක කජ්ජක්ද බන්.මම මේ ග්‍රහලෝක නවයම පාලනය කරනවා.හුඟක් අය කියනවා දෙසැම්බර් 21 එක මම පල් වෙනවලු.එහෙම වෙන්නේ නෑ.එක්කො 2012 පිටසක්වල ජීවින් මෙහේ එන්න ඕනි.එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා ඔයාලට එලකිරි එකට එන්න පෘථිවියක් නෑ.
ග්‍රහලෝක නවයම පාලනය කොරන ඒකාට මහා බලයක් තියෙන්න එපෑය...ලොකු දේවල් එපා සීනිබෝල වැඩක් දෙන්නම් උබේ http://www.elakiri.com/forum/images/reputation/reputation_neg.gif කො‍ටුව http://www.elakiri.com/forum/images/reputation/reputation_pos.gif කරල පෙන්නපන් 30mins දෙන්නම්!!!:dull:

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 12:37 AM
මේ ලෝකේ හදපු අපිට ලෝකෙ පාලනය කරන එක කජ්ජක්ද බන්.මම මේ ග්‍රහලෝක නවයම පාලනය කරනවා.හුඟක් අය කියනවා දෙසැම්බර් 21 එක මම පල් වෙනවලු.එහෙම වෙන්නේ නෑ.එක්කො 2012 පිටසක්වල ජීවින් මෙහේ එන්න ඕනි.එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා ඔයාලට එලකිරි එකට එන්න පෘථිවියක් නෑ.

මොන නැකතක ඉපදිලාද මන්ද:baffled::baffled:

IveyStyle
01-27-2012, 12:40 AM
මොන නැකතක ඉපදිලාද මන්ද:baffled::baffled:
:lol:avater eka maru

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 12:54 AM
:lol:avater eka maru

:D:D

එළ හරකා
01-27-2012, 12:55 AM
http://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gifhttp://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gifhttp://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gif

:lol::lol::lol:

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 12:57 AM
මේ අපේ අම්මි
http://www.sitevip.net/gifs/alien/1577_animado.gif

:shocked:

OrionThuma
01-27-2012, 01:50 AM
මම එහෙම අසීමිත බලයක් අරගෙන ආවේ නැත.මම සාමන්‍ය මිනිස් වෙසින් පෘථිවිය මෙහෙයවන්නේ.බලය තියෙන අය අහසේ උඩ ඉන්නේ.ඒ අය මට කියන දෙයක් විතරයි මම දන්නේ.අනිත් එක ගස් ගල්වලට ,සතුන්ට වඳින මිනිසුන්ට පිටසක්වල ජීවින් විශ්වාස කරන්න බැරි ඇයි.
පිටසක්වල ජීවින් ගැන සාක්ෂි ඕනවට වඩා තියෙනවා.ඒවා පිලිබඳ දත්ත ඕනවට වඩා තියෙනවා.මේ වසර තුල අස්ථාතුමා මෙහි පැමිනෙනවා.ඒක නිසා හැම එකක්ම අනලා කටේ තියනකම් ඉන්න එපා.පිටසක්වල සාධක අපි අනලම කටේ තියෙන මොහොතක් මේ වසර තුල ලඟදිම එනවා.ඊයේ මම පිටසක්වල මෙන් ඉන් බ්ලැක් කෙනෙක් දැක්කා.ඒ අය මෙහේ ඉන්න මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා නෙවෙයි.මම හිතන්නේ මේක තමයි ඔයාල සදාකාලික ස්වර්ගය කියලා හිතපු යුගය,සදාකාලික දේව ලෝක කියල හිතපු යුගය.ඉරනම් දිනය කියලා හිතපු යුගය.තාරකා යුගය කියලා හිතපු යුගය.

OrionThuma
01-27-2012, 01:53 AM
Originally Posted by AVG PC Tuneup http://www.elakiri.com/forum/images/bluesaint/buttons/viewpost.gif (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=11934193#post11934193)
මේ අපේ අම්මි
http://www.sitevip.net/gifs/alien/1577_animado.gif

ok.

KMLWL
01-27-2012, 02:00 AM
Hello Orion,

When is the ascension happening? are we going from 3D to 5D? also, describe the process. Will everyone go through this or is it a selected few?

OrionThuma
01-27-2012, 02:03 AM
මේ අය පිටසක්වල ජීවින් එක්ක කරට අතදාගෙන යන්න හිතන්න එපා.ඒකට ඔබලා තවමත් සුදුසු නැත.ඒ සඳහා සංවර්ධනය විය යුතුමයි.

OrionThuma
01-27-2012, 02:06 AM
Hello Orion,

When is the ascension happening? are we going from 3D to 5D? also, describe the process. Will everyone go through this or is it a selected few?
හැමෝම අයට යන්න පුලුවන්.නමුත් වසර සිය ගානක් ඔබ මෙහි මානසික සංවර්ධනය විය යුතුයි.දැන් ඉන්න විදිහට යන්න බෑ.

navodwickra
01-27-2012, 02:06 AM
මම එහෙම අසීමිත බලයක් අරගෙන ආවේ නැත.මම සාමන්‍ය මිනිස් වෙසින් පෘථිවිය මෙහෙයවන්නේ.බලය තියෙන අය අහසේ උඩ ඉන්නේ.ඒ අය මට කියන දෙයක් විතරයි මම දන්නේ.අනිත් එක ගස් ගල්වලට ,සතුන්ට වඳින මිනිසුන්ට පිටසක්වල ජීවින් විශ්වාස කරන්න බැරි ඇයි.
පිටසක්වල ජීවින් ගැන සාක්ෂි ඕනවට වඩා තියෙනවා.ඒවා පිලිබඳ දත්ත ඕනවට වඩා තියෙනවා.මේ වසර තුල අස්ථාතුමා මෙහි පැමිනෙනවා.ඒක නිසා හැම එකක්ම අනලා කටේ තියනකම් ඉන්න එපා.පිටසක්වල සාධක අපි අනලම කටේ තියෙන මොහොතක් මේ වසර තුල ලඟදිම එනවා.ඊයේ මම පිටසක්වල මෙන් ඉන් බ්ලැක් කෙනෙක් දැක්කා.ඒ අය මෙහේ ඉන්න මෙන් ඉන් බ්ලැක්ලා නෙවෙයි.මම හිතන්නේ මේක තමයි ඔයාල සදාකාලික ස්වර්ගය කියලා හිතපු යුගය,සදාකාලික දේව ලෝක කියල හිතපු යුගය.ඉරනම් දිනය කියලා හිතපු යුගය.තාරකා යුගය කියලා හිතපු යුගය.

mods please close this retarded thread this is fucking ridiculous and this twat needs medical attention. For fuck's sake go get a life!

FUCK ASTHAR AND FUCK YOU FOR OPENING THIS THREAD!

KMLWL
01-27-2012, 02:08 AM
හැමෝම අයට යන්න පුලුවන්.නමුත් වසර සිය ගානක් ඔබ මෙහි මානසික සංවර්ධනය විය යුතුයි.දැන් ඉන්න විදිහට යන්න බෑ.
:(

OrionThuma
01-27-2012, 02:10 AM
mods please close this retarded thread this is fucking ridiculous and this twat needs medical attention. For fuck's sake go get a life!

FUCK ASTHAR AND FUCK YOU FOR OPENING THIS THREAD!
when this thread is closed, how the hec you bump it on 21 december?
Do not accept defeat now?

kinkon
01-27-2012, 02:16 AM
http://static.tumblr.com/gzhtzer/xwoles6lv/44789.this_thread_completely_useless_without_image s__1_.jpg

OrionThuma
01-27-2012, 02:24 AM
1972 වසරෙන් පසු ඇමරිකාව හඳට ගියේ නෑ.ඒකට හේතුව පිටසක්වල විසින් නොපෙනන ලෙස එල්ල කල බලපෑම්.

OrionThuma
01-27-2012, 02:27 AM
මේ ත්‍රෙඩ් එක මම තනියම හරි ගෙනියනවා.ඔබලාට හෙලිකරන්න තව වැදගත් ඔබලාව මවිත කරන තොරතුරු මම ලඟ තියෙනවා.

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 09:08 AM
1972 වසරෙන් පසු ඇමරිකාව හඳට ගියේ නෑ.ඒකට හේතුව පිටසක්වල විසින් නොපෙනන ලෙස එල්ල කල බලපෑම්.

ඒ ගැන නේද අර ඇපලෝ 18 ෆිල්ම් එකෙන් පෙන්නන්නෙ මන් ඒක බැලුවෙ නැ හොරර් එකක් නිසා ඒක ඇත්තටම ඇත්ත කතාවක්ද ඔරියන්තුමනිhttp://www.elakiri.com/forum/images/icons/sq/13.gifඑහෙමනම් මන් අදම බාගෙන බලනවා:baffled:

kinkon
01-27-2012, 09:35 AM
මේ ත්‍රෙඩ් එක මම තනියම හරි ගෙනියනවා.ඔබලාට හෙලිකරන්න තව වැදගත් ඔබලාව මවිත කරන තොරතුරු මම ලඟ තියෙනවා.

තව දාපන් තව දාපන් අපි හැමෝම මවිත වෙලා ඉන්නෙ දැන්!http://www.hotimg.com/direct/gqJxtfN.gif

kinkon
01-27-2012, 09:37 AM
ඒ ගැන නේද අර ඇපලෝ 18 ෆිල්ම් එකෙන් පෙන්නන්නෙ මන් ඒක බැලුවෙ නැ හොරර් එකක් නිසා ඒක ඇත්තටම ඇත්ත කතාවක්ද ඔරියන්තුමනිhttp://www.elakiri.com/forum/images/icons/sq/13.gifඑහෙමනම් මන් අදම බාගෙන බලනවා:baffled:

ඔරියගෙ කබල් ship එකද බන් ඔය ඇවටාර් එකේ තියෙන්නෙ?:baffled:

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 09:41 AM
ඔරියගෙ කබල් ship එකද බන් ඔය ඇවටාර් එකේ තියෙන්නෙ?:baffled:

:yes::yes:

OrionThuma
01-27-2012, 11:13 AM
2012 දෙසෙම්බර් 27 වැනිදා පෘථිවිවාසීන්ට ඉතා වැදගත් දිනයක්.ඒ කොහොමද කියලා මම හෙලි කරන්නේ නෑ.යථා කාලයේදි ඒක දැනගන්නට ලබෙයි.අද දින තාරකා වර්ෂ 427යි.

OrionThuma
01-27-2012, 11:18 AM
මම කීවා සියලුම ප්‍රධාන ආගම් පිටසක්වල නිර්මානයක් බව.මේ හැම එකකම පිටසක්වල පිලිබඳ තොරතුරු වගේම අනාවැකි අපි අන්තර්ගත කර තිබෙනවා.ඒවා මිත්‍ය මත නිසා දූෂනය කරගෙනත් තියෙනවා.ඒක නිසා ආගම් වල අන්තර්ගතය විද්‍යාත්මක ලෙස නිර්නය කරා නම් ඔබ පිටසක්වල පිලිබඳ බොහෝ දේවල් දැනගන්න පුලුවන්.

OrionThuma
01-27-2012, 11:20 AM
මම මෙතන රතු වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලා අහනවා.නමුත් අමතක කරන්න එපා කතරගම දෙවියන්ගේ පාටත් රතු.සමානතාවාදයේ පාටත් රතු.කාල් මාක්ස් ආවේ රතු ග්‍රහයගෙන්.

OrionThuma
01-27-2012, 11:26 AM
එලකිරි එකේ මේ මාසය තුල වැඩිම ගානක් බලපු සහ සහභාගි වුන ත්‍රෙඩ් එකක් තමයි ඔරියන්තුමාගේ පිටසක්වල ත්‍රෙඩ් එක.ඒකට ඔබ දුන්න සහයෝගය පිටසක්වල අගය කරනවා.

kinkon
01-27-2012, 11:28 AM
තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන් තව දාපන්:love:

navodwickra
01-27-2012, 11:41 AM
එලකිරි එකේ මේ මාසය තුල වැඩිම ගානක් බලපු සහ සහභාගි වුන ත්‍රෙඩ් එකක් තමයි ඔරියන්තුමාගේ පිටසක්වල ත්‍රෙඩ් එක.ඒකට ඔබ දුන්න සහයෝගය පිටසක්වල අගය කරනවා.

දැන්වත් මෙතන රිප්ලයි දාන උන්ට තේරෙනවා නේද මුට කරගන්න ඕන උනේ මේක කියල උගේ නුල තම වැඩිපුරම බලලා තියෙන්නේ කියල. ඔන්න පැන්නා බළලා මල්ලෙන් එලියට.

kinkon
01-27-2012, 11:48 AM
කිසිම පැහැදිලි සාක්ෂියක් නැතුව,මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහැව්වම men in black චිත්‍රපටි ජෝක්ස් දාන උබත් මිනිහෙක්ද බන්?,අපිට ඒලියන්ස්ල ආවත් එකයි නැතත් එකයි උබ වගේ වැඩකට නැති පච messenger කෙනෙක්ගෙන් අපිට කිසිම පලක් නෑ!:dull::baffled:

wasangaama
01-27-2012, 12:34 PM
එලකිරි එකේ මේ මාසය තුල වැඩිම ගානක් බලපු සහ සහභාගි වුන ත්‍රෙඩ් එකක් තමයි ඔරියන්තුමාගේ පිටසක්වල ත්‍රෙඩ් එක.ඒකට ඔබ දුන්න සහයෝගය පිටසක්වල අගය කරනවා.

එකනේ ඔයා පොතක් ගහල විකුණුවා නම් උණු කැවුම් වගේ යාවි..

wasangaama
01-27-2012, 12:35 PM
මම මෙතන රතු වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලා අහනවා.නමුත් අමතක කරන්න එපා කතරගම දෙවියන්ගේ පාටත් රතු.සමානතාවාදයේ පාටත් රතු.කාල් මාක්ස් ආවේ රතු ග්‍රහයගෙන්.

හිටු නිල් කරන්නම්...

OrionThuma
01-27-2012, 01:09 PM
Hello Orion,

Will everyone go through this or is it a selected few?
මම මේකට පිලිතුරු දී තිබෙනවා.දැනට පෘථිවියේ ඉන්න ඔබලා විතරක් නෙවෙයි, හිටපු අයත් අපි නවයුගයට එකතු කරගන්නවා.අන්තර්සක්වලට එකතු කර ගන්නවා. ඒක තමයි මම කීවේ ග්‍රහලෝක නවයම ජීවින් පිරි ග්‍රහලෝක බවට පත් වෙනවා.සුපිරි මානවයන් අපි බිහි කරනවා.තව වසර මිලියනගනනකින් විශාල තාරකා යුද්ධයක් වෙනත් විශ්ව ගෝල තලයක සිටින දියුනු ජීවින් පිරිසක් සමග ඇති වෙනවා.එහි සටන් කිරීමට අපිට විශාල ලෙස පිරිස් වුවමනායි.මේක නිසා අපි මේ වගේ කෘතිම පරිනාමය තුලින් ජීවින් ‍රැසක් බිහි කර තියෙනවා. මේ සටන මේ විශ්ව ගෝලයේ නෙවෙයි වෙනත් තලයක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි තාරකා සටන් තලය.(Dimension for StarWars)

OrionThuma
01-27-2012, 03:01 PM
හුඟක් බෞද්ධයන් නිවන් යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ.නමුත් ඔයාල දන්නවා මිනිස්සුන්ට එහෙම නැත්නම් ප්‍රාථමික ලෝකවල ජීවත් වෙන අයට නිවන් යන්න බෑ.යන්න පුලුවන් දෙවිවරුන්ට.ඒ කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්ට.මේක තාක්ෂනය තුලින් එහෙදිම කරන්න පුලුවන්.ඒ කියන්නේ වසර බිලියන ගානකට පුනර්භවය නැති කරලා ඔබගේ පැවත්ම අපට නැති කරන්න පුලුවන්.නමුත් ඒක වැඩක් නෑ.ඒ කියන්නේ ඔබ කාලය සහ අවකාශයෙන් තාවකාලිකව ඉවත්ව යනවා.වසර බිලියන ගානකින් ඔබ අවදිවුනාම ඔබට තේරෙන්නේ එය තත්පරයකට පසු නැගිට්ටා වගේ.ස්ථිරවම නිවන් යන්න පිටසක්වල තහනම්.ඒකට ප්‍රාථමික ලෝකයකට ගොස් පිටසක්වල සහයෙන් කරන්න ඕනී.අනිත් එක පිටසක්වල තියෙන සුවය,සම්පත්,සැප නිසා කාටවත් ස්ථිරවම නිවන් යන්න ඕනී නෑ.තාවකාලිකවත් නිවන් යන්න ඕනී නෑ.මොකද එහේ දුක නැත.දුක දැඩි ලෙස තියෙන තැන තමයි නිවන් දැකිය හැක්කේ.දුක සහ සැප නැතිව ජීවත්වෙන පිටසක්වල ජීවින් කොටසකුත් ඉන්නවා.ඉතාම බුද්ධිමත්.මේ අය තමයි ඉහල පාලන මන්ඩලවල ඉන්නේ.දුක සහ සැප නොමැතිව පැවත්මක් නැතිවීම නිවනයි.
පිටසක්වල ඉන්න ජීවින් ඉතා සුලු කොටසකට විතරයි ස්ථිරවම නිවන් යන්න ඕනි.මේ අය තමයි බුදුවරු,පසේ බුදුවරු,රහතුන් ලෙස එන්නේ.බුදු කෙනෙක් ලෙස එවන්නේ පරිනාමයේ ඉහලට ගිය කෙනෙක්.ඉහල මට්ටමේ ජීවියෙක්.ඊට අඩු මට්ටමක පරිණාමය වුන කොටසක් තමයි පසේ බුදු වන්නේ.රහතුන් වීමට අන්තර්සක්වලට එකතුවන ඔබට පුලුවන්.කිසි බාධාවක් නෑ.බුදුන් ධර්මය ප්‍රචාරය කරේ සහ රහතුන් සිටියේ ඉතා සුලු පිරිසක්.මේක නිසා තමයි බුදු දහම ඉන්දියාවට විතරක් සීමා කරේ.ඒ කියන්නේ ලෝකයක් පිරෙන්න රහතුන් සොයා ගන්න බෑ.එහෙම යුගයක් එන්නත් පුලුවන්. බුදුන් ඉන්න කාලේ ග්‍රහලෝක 3ක විතරයි මිනිසුන් සහ පිටසක්වල ජීවින් හිටියේ..ඒක නිසා තමයි බුදුන් තුන් ලෝක ආග්‍ර වෙන්නේ.නමුත් අන්තර්සක්වලට එකතුවෙන්න ජීවින් බිලියන ගනන් ඉන්නවා.ඒ ජිවත් වෙන, ජීවත් වුන ජීවීන්.මේ අය සදාකාලික සැපයකට කැමති අය.දේවලෝක වාදීන්,ස්වර්ගවාදීන්.මේ නිසා සක්විති රජවෙන ඔරියන්තුමා වෙන මට ග්‍රහයන් නවයම පාලනය කර ඔබලා ඉන්න දුකෙන් මුදවාගෙන අන්තර්සක්වලට එකතු කර ගැනීමට සිදුවෙනවා.හැමප්‍රාථමික ලෝකවලම ආගම් ඇත.නමුත් අන්තර්සක්වල,ස්වර්ගය, දේව ලෝක තුල ආගම් නැත. හැම ප්‍රාථමික ලෝකවල තියෙන ආගම් වෙනස්.ඒත් මූලික සංකල්ප එකයි.

OrionThuma
01-27-2012, 03:05 PM
අපි කම්පියුටර් ගේම් තුලින් ඔබලාට දෙන්නේ තාරකා සටන් වලට අවශ්‍යදේ ගැන යම් සංඥාවක්.ඔරියන්තුමා භයානක තාරකා සටන්වල පවා සටන් කල කෙනෙක්.ඒක නිසා ඔබව දක්ෂ ලෙස අපි හදනවා.

OrionThuma
01-27-2012, 03:56 PM
ඔරියන්තුමා සුෂ්ති,එක්ස්ටසි ගහලා කියවනවා කියලා හිතන්න එපා.මම උරන ඒවා,බොන ඒවා ඉල්ලලා මට මැසේජ් එවන්න එපා.මම කතා කරන්නේ මේ වසර තුල ඔබලාට හෙලිවෙන සත්‍යයක් ගැනයි.

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 04:34 PM
අපි කම්පියුටර් ගේම් තුලින් ඔබලාට දෙන්නේ තාරකා සටන් වලට අවශ්‍යදේ ගැන යම් සංඥාවක්.ඔරියන්තුමා භයානක තාරකා සටන්වල පවා සටන් කල කෙනෙක්.ඒක නිසා ඔබව දක්ෂ ලෙස අපි හදනවා.

ඒලියන්ල හදපු ගේම් තියන සයිට් එකක් දාන්න බලන්න

andrewsmith
01-27-2012, 04:54 PM
machn sigiriya haduwe kawuda,athule monawada thiyenne

wasangaama
01-27-2012, 05:46 PM
මම මේකට පිලිතුරු දී තිබෙනවා.දැනට පෘථිවියේ ඉන්න ඔබලා විතරක් නෙවෙයි, හිටපු අයත් අපි නවයුගයට එකතු කරගන්නවා.අන්තර්සක්වලට එකතු කර ගන්නවා. ඒක තමයි මම කීවේ ග්‍රහලෝක නවයම ජීවින් පිරි ග්‍රහලෝක බවට පත් වෙනවා.සුපිරි මානවයන් අපි බිහි කරනවා.තව වසර මිලියනගනනකින් විශාල තාරකා යුද්ධයක් වෙනත් විශ්ව ගෝල තලයක සිටින දියුනු ජීවින් පිරිසක් සමග ඇති වෙනවා.එහි සටන් කිරීමට අපිට විශාල ලෙස පිරිස් වුවමනායි.මේක නිසා අපි මේ වගේ කෘතිම පරිනාමය තුලින් ජීවින් ‍රැසක් බිහි කර තියෙනවා. මේ සටන මේ විශ්ව ගෝලයේ නෙවෙයි වෙනත් තලයක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි තාරකා සටන් තලය.(Dimension for StarWars)
ඔන්‍න‍ බළලා මල්ලෙන් පැන්නා ...
අපිට ආදරේට නෙමේ නේ....

OrionThuma
01-27-2012, 10:54 PM
ඔන්‍න‍ බළලා මල්ලෙන් පැන්නා ...
අපිට ආදරේට නෙමේ නේ....

සෑම ආගමකම කියනවා යක්ෂයන්,යමපල්ලන් සමග සටන් කල යුතු කාලයක් එනවා කියලා.කිතුනු ආගම කියනවා යක්ෂයා කියලා. දෙවිවරුන් සමග සිටින ඔබලාට ඔවුන් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ඕනී. ඔයගොල්ලෝ දැන් කියන්නේ නෙගටිව් ඒලියන්ස්ලා කියලා. මේ අය වෙනත් විශ්ව ගෝලයක, වෙනත් විශ්ව තලයක අය. මේ අය සමග සටනක් ඇති වෙනවා.

OrionThuma
01-27-2012, 10:56 PM
කම්පියුටර් එකේ ස්ටාර් වෝස් ගහලා හරියන්නේ නෑ බන්.ඇත්තටම ගහමු.

OrionThuma
01-27-2012, 11:12 PM
ඉරනම් දිනයක් එනවා.අකැමති අයට නව යුගය සමග එකතු නොවෙන්න පුලුවන්.කැමති අයට නව යුගය සමග ඉන්න පුලුවන්. මේ ලෝකය කෘතිම නිර්මානයක්. ඒ කියන්නේ අන්තර් සක්වල ඉන්න පිටසක්වල ජීවින් ගොඩනගපු එකක්. අකැමති අය යලි ගල් යුගය නො නොහොත් ප්‍රාථමික ලෝකයකට යා යුතුයි.ඒ කියන්නේ ප්‍රාතමික ග්‍රහලෝකයකට.

Dead Seeking Bastards
01-27-2012, 11:15 PM
කම්පියුටර් එකේ ස්ටාර් වෝස් ගහලා හරියන්නේ නෑ බන්.ඇත්තටම ගහමු.

:yes::yes::yes:

OrionThuma
01-27-2012, 11:20 PM
මේ ලෝකේ සමහර ග්‍රහලෝක තියෙනවා ස්වබාවික පරිනාමයට ලක්වුන ග්‍රහලෝක.ඒවට පිටසක්වල අත තියන්නේ නෑ.මේ ස්වබාවික ලෝක වල එක ග්‍රහයෙක් විතරයි ඉන්නේ.සූර්යයා වටේ බ්‍රමනය වෙන්නේ එක ග්‍රහයෙක්.එවැනි ස්වබාවිකව පරිනාමය වෙල විද්‍යාත්මක දියුනුවක් ලබා සමානතාවය මත සෑම ජීවියෙක්ම ‍රැකගෙන, බලාගත්ත ග්‍රහලෝක තියෙනවා.පරිසරය සුරකමින් දියුනු වූ ලෝක තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පිටසක්වල ලෝක වලට අන්තර්සක්වල බලපෑමක් නෑ. නමුත් ඒ අයට අන්තර්සක්වලට ආරාධනා එනවා.අන්න ඒ වගේ ලෝකයක සිට දියුනු අන්තර්සක්වලට එක්ව ඔවුන්ගේ තාක්ෂනික සහයෙන් තාරකා යුද්ධ වලට සහභාගි වුන කෙනෙක් තමයි ඔරියන් තුමා.

kinkon
01-27-2012, 11:20 PM
පිටසක්වල xxx එකක් දාපන්කො mediafire වලට අප්ලෝඩ් කරපන්!:D

OrionThuma
01-27-2012, 11:26 PM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.

kinkon
01-27-2012, 11:32 PM
ඔරියගෙ පිස්සුව හොදටම තදවෙල!,පව්!:(

OrionThuma
01-27-2012, 11:35 PM
ඔරියගෙ පිස්සුව හොදටම තදවෙල!,පව්!:(

මනෝ විකාර වලට වදින මිනිස්සු පිටසක්වල ජීවින් හෙලි කරන සත්‍යයට පිස්සු කියන්න එපා.

navodwickra
01-27-2012, 11:36 PM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.

Could you ask your Alien friends to force Samsung to release ICS kernel source code for galaxy S2 soon. So then codeworkx can pick it up and finish with CyanogenMod 9. If you do that I'll believe you. Otherwise GTFO!

kinkon
01-27-2012, 11:40 PM
මනෝ විකාර වලට වදින මිනිස්සු පිටසක්වල ජීවින් හෙලි කරන සත්‍යයට පිස්සු කියන්න එපා.උබ කියන ඒව අපි විශ්වාස කරන්නෙ මොකටද?,උබත් සත්‍ය කියල කියන්නෙ මනෝ විකාර තමා!:baffled:

AVG PC Tuneup
01-27-2012, 11:51 PM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.

:rolleyes::rolleyes:

kinkon
01-27-2012, 11:59 PM
:rolleyes::rolleyes:

බලන් යනකොට මූ තමා ඔක්කොම කරල තියෙන්න one man show වගේ...පිස්සු නැත්නම් හොදයි!:baffled:

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 12:03 AM
මනෝ විකාර වලට වදින මිනිස්සු පිටසක්වල ජීවින් හෙලි කරන සත්‍යයට පිස්සු කියන්න එපා.

එව්වත් මනෝ විකාරනම් මෙව්වත් මනෝ විකාර වෙන්න ඕන මොකද මේව එකක්වත් උබ තාම ඔප්පු කරේ නෑනේ

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 12:09 AM
බලන් යනකොට මූ තමා ඔක්කොම කරල තියෙන්න one man show වගේ...පිස්සු නැත්නම් හොදයි!:baffled:

තව ටිකකින් කියයි මු තමයි බුදුහාමුදුරුවො කියල

එළ හරකා
01-28-2012, 12:11 AM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.

:rolleyes:http://www.gifsforum.com/images/gif/this%20post%20sucks/grand/fcuking_thread_sucks_gif.gif:rolleyes:

IveyStyle
01-28-2012, 12:13 AM
maanasika ledek (http://www.elakiri.com/forum/tags.php?tag=maanasika+ledek)

Dead Seeking Bastards
01-28-2012, 12:35 AM
[quote] Originally Posted by OrionThuma http://www.elakiri.com/forum/images/bluesaint/buttons/viewpost.gif (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=11940728#post11940728)
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.
[\quote]


එතකොට සරත් ෆොනේස්කා මහත්මයා .. එයත් ඔරියන් තුමෙක් ද?

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 12:53 AM
අස්තා ශෙරාන්
http://img20.imageshack.us/img20/5153/24342jpg.jpg

OrionThuma
01-28-2012, 12:54 AM
අන්තර්සක්වල තුල ‍ෆිල්ම් රඟපාල හදන්නේ නෑ.ඒවා දියුනු පරිඝනක මගින් කතා නිර්මානය කරලා හදන ඒවා.සත්‍යය ඒවා වගේමයි.ඔබ කතාවක් හදලා දුන්නොත් ඒකත් චිත්‍රපටයක් කරනවා.ඒ වගේම හරිම තාත්විකයි.ත්‍රිමානයි.බහුමානයි.ඒ කියන්නේ ඔබ වේදිකාව උඩ ඉඳගෙන වේදිකා නාට්‍යයක් බලනවා වගේ.ත්‍රිමානව විතරක් නෙවෙයි, ගන්නද සුවඳ ශීතල වැනි සංවේදනද ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ යුධ සටනක් බලන්නේ ඔබත් යුධ පිටියේම ඉඳගෙනයි. සටන් වලින් විසිවෙන ලේ ඔබේ ඇ‍ඟෙත් වදිනවා.ඒ වගේ ත්‍රිමාන හොලෝග්‍රෑම්. මේක හරියට දෙන්නෙක් කාමරේක සෙක්ස් කරනවා ඔබ ඒ කාමරේම පු‍ටුවක සිට බලනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් දෙන්නෙක් කතා කරන එක ඔබ හොල්මනක් වගේ ඒ කාමරේ සිටම ඇහුම් කන් දෙනවා වගේ.බලනවා වගේ.මේක විස්තර කරන්න අමාරු තාත්වික ගතියක්.

OrionThuma
01-28-2012, 12:57 AM
[quote] Originally Posted by OrionThuma http://www.elakiri.com/forum/images/bluesaint/buttons/viewpost.gif (http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?p=11940728#post11940728)
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.
[\quote]


එතකොට සරත් ෆොනේස්කා මහත්මයා .. එයත් ඔරියන් තුමෙක් ද?
මම හැමෝගෙම පෙර ආත්ම දන්නේ නෑ.මගේ ඒවා විතරයි දන්නේ.මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ පැරකුම්බාහු රජතුමා කියලා දන්නවා.හැබයි ඉස්සර තිබුන උසස් ගති ගුණ ගුණාංග හේදිලා ගිහිල්ලා.මේ අය පිටසක්වල ජීවින් නෙවෙයි.මානවයන්.

OrionThuma
01-28-2012, 12:59 AM
maanasika ledek (http://www.elakiri.com/forum/tags.php?tag=maanasika+ledek)
na ban.mama kiyanne atta. meka atta venava. :angry:

OrionThuma
01-28-2012, 01:04 AM
තව ටිකකින් කියයි මු තමයි බුදුහාමුදුරුවො කියල

මම නෙවෙයි.නමුත් මගේ සමකාලිනයෙක්.එතුමා බුදු වීමට මනු ලොවට ආවා..
එදා අසිත තවුසා සිදුහත් කුමරු දිහා බලලා මෙහෙම කීවා.මේ පුද්ගලයා ගිහි ගේ සිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා, පැවදි වුනොත් බුදු වෙනවා කියලා.ඒක නිසා බුදු බව කියන සංකල්පය පවා පෘථිවිය සිදුහත් කුමරු පැමිනිමට පෙර පෘථිවිය තුල තුල තිබුනා.නමුත් එදා බුදුවරු නොකී රහසකුත් තිබෙනවා.ඒක තමයි බුදුවීමට විතරක් නෙවෙයි සක්විති රජවීමට කෙනෙකුත් පෘථිවිය තුලට පැමින සිටින බව.ඒක නිසා තමයි ඔරියන්තුමා යම් දිනක පෘථිවිය විතරක් නෙවෙයි, මේ සූර්ය මන්ඩලයම පාලනය කරන දිනයක් එනබව මතක තියා ගත යුත්තේ.
අන්න ඒ ඔරියන්තුමා.බුදුන්ට සක්විති රජවීම හෝ බුදුවීම ‍තෝරාගන්න පුලුවන්.සිදුහත් කුමරු බුදු බව ‍තෝරා ගත්තා.ඔරියන්තුමා සක්විති රජකම ‍තෝරා ගත්තා.අපි දෙන්නම මිහිබට දෙවිවරු.බුදුන් කියන්නේ මිහිබට දෙවි කෙනෙක්.

එළ හරකා
01-28-2012, 01:04 AM
na ban.mama kiyanne atta. meka atta venava. :angry:

mokakda umbe manasika lededa

kinkon
01-28-2012, 01:08 AM
වැඩ බැරි ටාසන්!!!:love:

OrionThuma
01-28-2012, 01:10 AM
mokakda umbe manasika lededa
ehema kiyanna epa. oya pitasakva jivin vishvasa karanavada?

OrionThuma
01-28-2012, 01:13 AM
මොකද මේ සචි සහ ටිටී පේන්න නැත්තේ.? මාව එපා වෙලා වගේ.
http://www.webweaver.nu/clipart/img/space/aliens/et.gif

kinkon
01-28-2012, 01:17 AM
මොකද මේ සචි සහ ටිටී පේන්න නැත්තේ.? මාව එපා වෙලා වගේ.
http://www.webweaver.nu/clipart/img/space/aliens/et.gif

පූසෙක් යවල මොනිටර් කරපන්කො මැන්ටලේ!:love::D

එළ හරකා
01-28-2012, 01:19 AM
ehema kiyanna epa. oya pitasakva jivin vishvasa karanavada?

ona tharam jivin inna grahaloka ona tharam shirapathawala thiyenawa eka amuthu wiswasayak ganna deyak na

OrionThuma
01-28-2012, 01:20 AM
ona tharam jivin inna grahaloka ona tharam shirapathawala thiyenawa eka amuthu wiswasayak ganna deyak na
ehenam mavath visvasa karanna.:baffled:

SweetBoy50
01-28-2012, 01:33 AM
Could you ask your Alien friends to force Samsung to release ICS kernel source code for galaxy S2 soon. So then codeworkx can pick it up and finish with CyanogenMod 9. If you do that I'll believe you. Otherwise GTFO!
මු කියන ඔය පිට්ටු සක්වලින්ට ඔච්චර technology එකක් නැහැ බන් හිහිහි

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 01:35 AM
අස්තා ශෙරාන්
http://img15.imageshack.us/img15/4729/1231r.png

SweetBoy50
01-28-2012, 01:38 AM
මේක හරියට දෙන්නෙක් කාමරේක සෙක්ස් කරනවා ඔබ ඒ කාමරේම පු‍ටුවක සිට බලනවා වගේ.
එහෙම බලන් ඉන්න ගිහින් නයිය පැග්ගම මොකද කරන්නේ?

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 01:45 AM
එහෙම බලන් ඉන්න ගිහින් නයිය පැග්ගම මොකද කරන්නේ?

එය බස්සවා ගැනීම ඔබගේ වැඩක්

මීට අස්ත

http://img15.imageshack.us/img15/4729/1231r.png

kinkon
01-28-2012, 01:54 AM
අස්තා ශෙරාන්
http://img15.imageshack.us/img15/4729/1231r.png
කෝ බන් අස්තගෙ අරක නෑනෙ!:(:baffled:

SweetBoy50
01-28-2012, 01:54 AM
එය බස්සවා ගැනීම ඔබගේ වැඩක්

මීට අස්ත

http://img15.imageshack.us/img15/4729/1231r.png

haha උඹේ ආර්ට්ස් මාරු බන්

එළ හරකා
01-28-2012, 02:01 AM
ehenam mavath visvasa karanna.:baffled:

pacha nogaha weda pennapan :D

SweetBoy50
01-28-2012, 02:02 AM
pacha nogaha weda pennapan :D
hmm:yes::yes::yes:

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 02:05 AM
කෝ බන් අස්තගෙ අරක නෑනෙ!:(:baffled:

එහෙ තාක්ශනේ හුගක් දියුනු නිසා එක ගලවලා ඕන වෙලාවට විතරක් සෙට් කරගන්න පුලුවන් කියල මට ඔරියන්තුමා කීව

kinkon
01-28-2012, 02:10 AM
එහෙ තාක්ශනේ හුගක් දියුනු නිසා එක ගලවලා ඕන වෙලාවට විතරක් සෙට් කරගන්න පුලුවන් කියල මට ඔරියන්තුමා කීව

අම්මට හුඩු මේව අහල මට නිකන් පිස්සු වගේ!:baffled:

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 02:26 AM
අම්මට හුඩු මේව අහල මට නිකන් පිස්සු වගේ!:baffled:

මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට අපි හැමෝටම ඔරියන්තුමත් එක්කම නවතින්න වෙන්නෙ අන්තරංගොඩ හරි අන්තර්මුල්ලෙ හරි තමයි :(:sorry:

OrionThuma
01-28-2012, 03:36 AM
පෘථිවිවාසින්ට ඒඩ්ස්, පිලිකා වගේ රෝගවලට ප්‍රතිකාර සොයාගන්න දශක ගනනාවක් යනවා.නමුත් අන්තර්සක්වලට එවැනි රෝගවලට ප්‍රතිකාර සොයාගන්න යන්නේ තත්පර 5යි.
ඔයාලා බලන්න පසුගිය වසර 100ට බිලියනයක ජනතාවක් පරීක්ෂන මගින් කොච්චර දියුනුවක් ලබාගෙන තියෙනවද.නමුත් වසර ට්‍රිලියන ගානක් ජීවත් වුන ට්‍රිලියන ගානක ග්‍රහලෝක වල ඉන්න ජීවින් කොපමන දියුනුවක් ලබාගෙන ඇතිද?
අහසේ තියෙන තාරකා දිහා බැලුවම හිතන්න පුලුවන් අනන්තයක් වගේ මේ විශ්වයේ මේවගේ තාරකා විශාල ලෙස තියෙන තැනක අපි වගේ ජීවින් කොච්චර ඇතිද? අපිට කලින් දියුනු වුන ජීවින් කොච්චර ඇතිද?ඒ කියන්නේ ඉමක් නැති කොනක් නැත, ආරම්බයක්,අවසානයක් නැති මේ විශ්ව ගෝලයේ පෘථිවියට එන පිටසක්වලයන් අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා විතරක් නෙවෙයි,අසීමිත ලෙස දියුනුයි.ඒ අය මුලු විස්වයම ජයගෙන ඉවරයි.හිරු,තරු,ග්‍රහලෝක කියන්නේ කජු ඇට වගේ ඇති ඒ අයට. මේ අය පරිනාමය පවා පාලනය කරගෙන ඉන්නවා.ඒක නිසා ඔවුන් සමග එක්වීමෙන් ඔබ විප්ලවයකට ප්‍රවිශ්ඨ වෙන බව පිටසක්වල මට දන්වා තිබෙනවා.
අනිත් ඒක මේකත් මතක තියාගන්න.උන් මේ අවුරුද්දේ ආවේ නැත්නම් අපි නැත්තටම ඉවරයි. මොකද මේ පරිසර විනාශයත් එක්ක තව වසර 100කින් මේක මහ ගූ වලක්.ඒක නිසා ඔබලා අහසට වැඳලවත් කියන්න ඕනී නේද ඇවිල්ලා අපිව බේරගන්න කියලා.එහෙම නැතිව ඒ අයගේ පිංතූර කුනුහරුප කරලා දාන්නේ ඇයි.

kinkon
01-28-2012, 08:15 AM
මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට අපි හැමෝටම ඔරියන්තුමත් එක්කම නවතින්න වෙන්නෙ අන්තරංගොඩ හරි අන්තර්මුල්ලෙ හරි තමයි :(:sorry:
බලමුකො..වැඩේ හරි ගියොත් ඔන්න පොරිය අපිට බලන්ගොඩ ජොබ්ස් සෙට් කරයි!!!:sorry:

kinkon
01-28-2012, 08:22 AM
අනිත් ඒක මේකත් මතක තියාගන්න.උන් මේ අවුරුද්දේ ආවේ නැත්නම් අපි නැත්තටම ඉවරයි. මොකද මේ පරිසර විනාශයත් එක්ක තව වසර 100කින් මේක මහ ගූ වලක්.ඒක නිසා ඔබලා අහසට වැඳලවත් කියන්න ඕනී නේද ඇවිල්ලා අපිව බේරගන්න කියලා.එහෙම නැතිව ඒ අයගේ පිංතූර කුනුහරුප කරලා දාන්නේ ඇයි.මම ඔයාලනම් මම ඒ අයට කියන්නේ එන්න බැරිනම් නෙගටිව් ඒලියන්ස්ලා හරි එවලා අපිව මුලුමනින්ම විනාශ කරලා යන්න.මේ ලෝකේ තියෙන අසාධාරනය, ජඩකම, විනාශය,දූෂනය,පරිසර විනාශය නිසා පෘථිවිය ටික කාලයයි දුවන්නේ.ඒක නිසා එහෙම විනාශ කරන්න එන එවුන්ගේ විනාශ කරන්න කලින් මම කිස් එකක් දෙනවා තෑන්ක්ස් කියලා.


:oo::eek::confused::baffled:

asanka10
01-28-2012, 09:57 AM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.

:nerd::nerd: mekanam Marai...

asanka10
01-28-2012, 09:59 AM
අන්තර්සක්වල තුල ‍ෆිල්ම් රඟපාල හදන්නේ නෑ.ඒවා දියුනු පරිඝනක මගින් කතා නිර්මානය කරලා හදන ඒවා.සත්‍යය ඒවා වගේමයි.ඔබ කතාවක් හදලා දුන්නොත් ඒකත් චිත්‍රපටයක් කරනවා.ඒ වගේම හරිම තාත්විකයි.ත්‍රිමානයි.බහුමානයි.ඒ කියන්නේ ඔබ වේදිකාව උඩ ඉඳගෙන වේදිකා නාට්‍යයක් බලනවා වගේ.ත්‍රිමානව විතරක් නෙවෙයි, ගන්නද සුවඳ ශීතල වැනි සංවේදනද ඔබට ලැබෙනවා. ඔබ යුධ සටනක් බලන්නේ ඔබත් යුධ පිටියේම ඉඳගෙනයි. සටන් වලින් විසිවෙන ලේ ඔබේ ඇ‍ඟෙත් වදිනවා.ඒ වගේ ත්‍රිමාන හොලෝග්‍රෑම්. මේක හරියට දෙන්නෙක් කාමරේක සෙක්ස් කරනවා ඔබ ඒ කාමරේම පු‍ටුවක සිට බලනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් දෙන්නෙක් කතා කරන එක ඔබ හොල්මනක් වගේ ඒ කාමරේ සිටම ඇහුම් කන් දෙනවා වගේ.බලනවා වගේ.මේක විස්තර කරන්න අමාරු තාත්වික ගතියක්.

අන්න හිතට ඇල්ලුවා ..... :yes::yes:

asanka10
01-28-2012, 10:01 AM
[QUOTE=Dead Seeking Bastards;11941186]
මම හැමෝගෙම පෙර ආත්ම දන්නේ නෑ.මගේ ඒවා විතරයි දන්නේ.මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ පැරකුම්බාහු රජතුමා කියලා දන්නවා.හැබයි ඉස්සර තිබුන උසස් ගති ගුණ ගුණාංග හේදිලා ගිහිල්ලා.මේ අය පිටසක්වල ජීවින් නෙවෙයි.මානවයන්.

:confused::confused::confused::confused:

asanka10
01-28-2012, 10:02 AM
පූසෙක් යවල මොනිටර් කරපන්කො මැන්ටලේ!:love::D

:rofl::rofl: :lol:

gcj
01-28-2012, 12:25 PM
put some fucking updates...

Warrior-FX
01-28-2012, 12:37 PM
put some fucking updates...

:P ඒ පාර තෝත් කුණුහරප පුරුදු උනාද? :angry:

OrionThuma
01-28-2012, 02:55 PM
අන්තර්සක්වල තුල දියුනු ලෝකවල ප්‍රවෘත්ති කියලා දෙයක් නෑ.ඒ අය අතර තියෙන ප්‍රවෘත්ති අලුත් සොයා ගැනීම්.නමුත් ඒ අයට ඔබලා වගේ ප්‍රාථමික ලෝකවල සිදු වෙන ප්‍රධාන සිද්ධීන්, ප්‍රාථමික ලෝක වල වෙන විප්ලව, යුද්ධ වැනි දෙඋවල් උණුසුම් පුවත්.ඔවුන්ට ඒවා ත්‍රිමාණව බලන්න පුලුවන්.
පෘථිවියෙන් නව යුගයට යන ඔබලාට ලෝක නායකයන් හෝ රටවල් නෑ.ඉන්නේ එක නායකයයි.එක ලෝකයයි.ඒක නිසා පෘථිවියේ සිදුවෙන වෙනස්කම්,පෘථිවියේ ඉදිවෙන භූගත ජනාවාස, අලුත් සතුන්,ඩයිනෝසරයන් සහ පෘථිවියේ හිටපු සියලු සතුන් ශාක,ගස් කොල යලි බිහි කිරීම, අනිත් ග්‍රහලෝක නවයේ පෘෂ්ඨ මත සිදු වෙන ඉදිකීරිම්, පෘථිවියේ මතු පිට ඇතිවෙන ජනාවාස තමයි ඔබට පුවත් වන්නේ.ඒ වගේම අන්තර් සක්වල තුල දියුනු ග්‍රහලෝක වල ඉතිහාසය,වර්ථමානය කියවීමත් උණුසුම් පුවත් වෙනවා.

amila_mp
01-28-2012, 03:14 PM
මොන නැකතක ඉපදිලාද මන්ද:baffled::baffled:

grahayo neecha wela wage ban.... btw ube avator eka patta

OrionThuma
01-28-2012, 03:45 PM
මායන්වරු 2012 ගැන අනාවැකි කීවා.මේ යුගය අවසන් බවත් නව යුගයක් එනබවත් ඔවුන් කීවා.මායා කැලන්ඩරය ඉවර බව කීවා.එසේනම් මේ අනාවැකි ගැන පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම තමයි ඔරියන්තුමාගේ වගකීම. අනගත පෘථිවි පාලකයා වශයෙන් ඒක මට වැදගත්.පිටසක්වලින් මට ඒ සඳහා ලැබෙන සහයට අස්ථා ප්‍රමුක පිටසක්වල ජීවීන්ට මම හෘදයාංගම කෘතඥාතාවය පල කරනවා.ස්තූතිය පල කරනවා.
ඔබලාගේ සියලූම ආගම් තුල පිටසක්වල තොරතුරු සහ ඔබලාගේ ඉරණම පිලිබඳ තොරතුරු පිටසක්වල ජීවින් නොහොත් දෙවිවරු,සුරදූතයන් අන්තර්ගත කර තිබෙනවා.ඒවා ඉතා පැහැදිලි සහ නිරවුල්.නමුත් එයට මානවයන් කවපු මිත්‍යාව ඉවත් කර ගත යුතුයි.අනාගත ලෝක නායකයා වන මම මගේ මේ යුගයේ මගේ අවසාන භවය බෞද්ධයෙක් ලෙස ආවේ බුදු දහම තුල මේවා මැනවින් අන්තර්ගතවීමත් ඔබලාට යලි මුන නොගැසෙන එකම ආගමික නායකයා ගෞතම ශක්‍යමුනිතුමා වීමත් නිසාය.

OrionThuma
01-28-2012, 03:53 PM
Don't hurt my baby! Pregnant orang-utan protectively hugs her daughter as ruthless Borneo bounty hunters move in for the killPair saved at last minute by Brit-based animal rescue group

Palm oil firms trying to clear plantations said to be offering 70 for each orang-utan killed on the Borneo palm oil plantations
By Richard Shears (http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Richard++Shears)

Last updated at 7:54 PM on 27th January 2012

Comments (641) (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092722/Pregnant-orang-utan-hugs-daughter-bounty-hunters-Borneo-in.html#comments)
Share (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092722/Pregnant-orang-utan-hugs-daughter-bounty-hunters-Borneo-in.html#socialLinks)

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/27/article-2092722-117C82E2000005DC-425_306x354.jpg Saved: 'Our arrival could not have been more timely. A few minutes later and the orang-utans could have been dead' said Dr Signe Preuschoft, a Four Paws primate expert after the dramatic Borneo rescue


As bounty hunters with bush knives entrapped them in a circle and moved in for the kill, the only thing this mother orang-utan could think to do was to wrap a giant protective arm around her daughter.

The pair seemed to be facing a certain death as a gang of hunters surrounded them in Borneo, keen to cash in on the palm oil plantations' bid to be rideof the animals.

But, happily, a team from the British-based international animal rescue group Four Paws arrived in time to stop the slaughter and saved their lives.

The pregnant mother and daughter were captured and moved to a remote and safe area of the rainforest and released back into the wild - but not before the mother was equipped with a radio device so she and her young can be tracked to ensure they remain safe.

'Our arrival could not have been more timely,' said Dr Signe Preuschoft, a Four Paws primate expert.
Mother and daughter were captured and moved to a remote and safe area of the rainforest and released back into the wild - but not before the mother was equipped with a radio device so she and her young can be tracked to ensure they remain safe.
'Our arrival could not have been more timely,' said Dr Signe Preuschoft, a Four Paws primate expert.

'A few minutes later and the orang-utans could have been dead.
'We discovered a gang of young men surrounding them and both victims were clearly petrified.
'The gang meanwhile were jubilant in anticipation of their rewards for catching and killing the animals. These massacres must not be allowed to continue.'

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/27/article-2092722-117C82E2000005DC-41_634x420.jpg Saved: 'Our arrival could not have been more timely. A few minutes later and the orang-utans could have been dead' said Dr Signe Preuschoft, a Four Paws primate experthttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/27/article-2092722-117C82FC000005DC-5_634x402.jpg Rescue: When the animal rescue group found the 'clearly petrified' mother and baby they discovered a gang of young men who were looking to cash in on the palm oil companies' offer of 70 per orang-utan


Before the rescue, a Four Paws team had scoured the area on the Indonesian side of Borneo, which is shared with Malaysia, but found no other orang-utans which had survived an earlier slaughter.
Deforestation has dramatically reduced their habitat and their numbers have dropped from 250,000 a few decades ago to only 50,000 in the wild.


More...


Growing taste for elephant meat in Thailand raises risk of extinction claims horrified animal welfare group (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092706/Elephants-risk-extinction-growing-taste-meat-Thailand.html)
English Setter on the brink of extinction as dog lovers copy celebrities and 'opt for more exotic breeds' (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2091501/English-setter-brink-extinction-dog-lovers-copy-celebrities-opt-exotic-breeds.html)


And while the loss of their habitat by logging companies has created a major threat to their existence, a more brutal form of reducing their numbers has emerged in recent years - direct slaughter.
Palm oil is used in hundreds of products from chocolate to oven chips, but the demand for buying it at a low price has resulted in significant deforestation as habitats are being destroyed to make way for plantations.
Some palm oil companies see orang-utans as pests, a threat to their lucrative business, and have placed a bounty on their heads.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/27/article-2092722-117C82F7000005DC-653_634x420.jpg Fresh start: The apes were released back to rapidly decreasing wilderness elsewhere in Indonesia by the charity group


http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/01/27/article-2092722-117C82ED000005DC-766_634x354.jpg Everything must go: The plantations, which are carving great swathes through south-east asia as they cut down trees to farm palm oil for the West, view the orang-utans as a pest

Company executives are reported to be offering up to 70 to employees for each orang-utan killed on the palm oil plantations.
While such stories were at first denied, proof of the slaughter emerged last September when graves and bones were found by investigators.
'Killing of orang-utans is illegal in Indonesia but the law is lacking enforcement,' said a British Four Paws spokesman.

'Before November last year only two low-level arrests had ever been made.

'But in the last two months 10 more arrests have taken place including the arrest of the senior manager of the plantation where the worst graves have been found.'

In an equally tragic scenario, babies left alive after adult orang-utans have been slaughtered have been put up for sale in the pet trade by hunters.

When traumatised babies are found by Four Paws and other animal rescue teams they are taken to a sanctuary and taught skills they will need in order to return to the wild.


Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2092722/Pregnant-orang-utan-hugs-daughter-bounty-hunters-Borneo-in.html#ixzz1kk7QFhck

GayanSV
01-28-2012, 03:56 PM
අනගත පෘථිවි පාලකයා වශයෙන් ඒක මට වැදගත්.
:oo:

Pharaoh
01-28-2012, 04:24 PM
ග්‍රීක සූස්,හර්කියුලිස් කතාව පවා පිටසක්වලට සම්බන්ධයි.ඒ වගේම ඔරියන්තුමා කියන්නේ සත්‍යය අනාවැකියක් විය හැකියි.ඔහු කියන දේවල් වලට අපි සපෝට් කරමු.ඒ වගේම මේ වසර තුල ලෝකයේ බලගතු පෙරලියක් සිදු වෙනවා.ඒක සිකුරටම සිකුරුයි.ඔරියන්තුමාට පිටසක්වලින් සපෝට් එකක් ඇති.

OrionThuma
01-28-2012, 04:24 PM
මිනිස්සු විදිහට අපි සතුන්ට සලකන විදිහ කොහොමද? එහෙම කරන අපි දියුනු ජීවින්ගෙන් එහෙම දෙයක් වුනොත් කොච්චර අවාසනාවන්තද?ඔබලා එය තේරුම් ගත යුතුයි.පරිසරය වනසන ඔබලා වනසන්නේ ඔබලාගේ අනාගතයය.මෙය වෙනස් විය යුතුය.ඒක නිසා පෘථිවියේ බහුතර ප්‍රදේශ ශාක සහ සතුන්ට වෙන් වෙනු ඇත.අප්‍රිකාව, දකුනු ඇමරිකාව,ඉන්දියාව සහ සමහර රටවල් සතුන්ට සහ ශාක වලට වෙන් කරනු ඇත. යුරෝපය,අරාබිය, උතුරු ඇමරිකාව ආශ්‍රිතව මිනිස් ජනාවාස බිහිවෙනු ඇත.ඒ වගේම භූගතවද,අහස උසටද මේ ජනාවාස ඉදිවනු ඇත.හැම රටකම 50%ක් ශාක සහ සතුන්ට වෙන්වනු ඇත.හැම රටකම භූගත ජනාවාස ඇතිවනු ඇත.

Warrior-FX
01-28-2012, 04:29 PM
මමයි මේ ලෝකේ බලවත්ම පුද්ගලයා.

උඹ නෙවෙයි ඔරියෝ.

OrionThuma
01-28-2012, 04:38 PM
මීට වසර ගනනාවකට කලින් පර්යේෂනයක් ලෙස ඩයිනෝසරයන් හැදුවා.මේ අය හැදුවේ තාරකා සටන් වලට අවශ්‍යය පුහුනු වීම් සඳහා විතරක් නෙවෙයි, බිය නැති කිරීමට, සහ දඩයම් පුහුනුව පවා ඔවුන්ගෙන් ලැබුනා.මේක පිටසක්වල නිර්මානයක්.නමුත් ඒ පිලිබඳ සාක්ෂි අපි ඉතිරි කර ගියා. පිටසක්වල ජීවින් කියන්නේ ඔබ හිතා ගන්නට බැරි තරම් බලවත් පිරිසක්.මේ අය නව යුගය තුල ආගම්වාදය තුරන් කිරීමට බුදුන් හැර සියලූම ආගමික සාස්තෘවරුන් ජීවමානව කැඳවනු ඇත.බුදුන් විසින් පිටසක්වල නොහොත් දෙව්ලොව තුල කරපු ත්‍රිමාන ප්‍රකාශයක් ඔබට බලා ගැනීමට සිදුවෙනු ඇත.බුදුන් නිවන් ගොස් ඇති නිසා යලි කැඳවිය නොහැකියි.

diyasena
01-28-2012, 04:38 PM
බුදු දහම ගැන සහ අනෙකුත් ආගම් ගැන ඔරියන්තුමා කියන දේවල් විශිෂ්ඨයි.ඔහු කියන විදිහට මේ යන විදිහට මේ ලෝකේ ටික කාලකින් හබක්.අපිට වැලේ වැල් නැති වෙනවා.අපි මේ ලෝකේ කාගෙන කාගෙන යනවා.මුහුදේ මාලු, පොලවේ සත්තු අපි කාලම ඉවර කරනවා.අනාගතේ එන දියසෙන් රජු අපේ ඔරියන්තුමා විය හැකියි.බන්ඩාරනායක අගැමති දියසෙන ලෙස තමාම හඳුන්වා ගත්තා.හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ වෙඩි පහරකින් ඔහු මිය ගියා.ඊට පස්සේ කවුරුත් නායකයන් දියසේන වෙන්න ගියේ නෑ.

diyasena
01-28-2012, 04:39 PM
මමයි මේ ලෝකේ බලවත්ම පුද්ගලයා.

උඹ නෙවෙයි ඔරියෝ.

උඹට දියසේන කුමාරයාගේ සුදුසු කම් නෑ.

Warrior-FX
01-28-2012, 04:42 PM
උඹට දියසේන කුමාරයාගේ සුදුසු කම් නෑ.

මම බය නැතුව කියනවා

මමයි දියසේන කුමාරයා වෙන්නේ

diyasena
01-28-2012, 04:49 PM
මම බය නැතුව කියනවා

මමයි දියසේන කුමාරයා වෙන්නේ
මමත් එහෙම හිතාගෙන තමයි මේ එකවුන්ට් එක පටන් ගත්තේ.නමුත් කලු ඇඳගත්ත කලු අශ්වයන් සහ කලු බල්ලන් පිරිසක් සමග පැමිනි පිරිසක් මට සිහිනෙන් ඇවිල්ලා කීවා දියසේන රජු ඔරියන්තුමා කියලා.මේ අය කතා කරේ අමුතු භාෂාවකින්.පිටසක්වල භාෂාවකින්. නමුත් මට තේරුනා.

Warrior-FX
01-28-2012, 04:50 PM
ඔරියන්ස්ටාර් , පිටසක්වල ජීවින් ඔබ ලවා මේ ත්‍රෙඩ් එක දැම්මේ අනාගත දියසෙන් කුමාරයව හොයාගන්න.

මමයි ඒ දියසෙන් කුමාරයා.

ඔවුන් ඔබව යෙදවූයේ මා සොයා ගැනීම සඳහායි

Warrior-FX
01-28-2012, 04:53 PM
මමත් එහෙම හිතාගෙන තමයි මේ එකවුන්ට් එක පටන් ගත්තේ.නමුත් කලු ඇඳගත්ත කලු අශ්වයන් සහ කලු බල්ලන් පිරිසක් සමග පැමිනි පිරිසක් මට සිහිනෙන් ඇවිල්ලා කීවා දියසේන රජු ඔරියන්තුමා කියලා.මේ අය කතා කරේ අමුතු භාෂාවකින්.පිටසක්වල භාෂාවකින්. නමුත් මට තේරුනා.

රවි මේෂයේ උච්චව මිථුන ලග්න වී ගුරු කුජ වැයස්ථානයේ සංයෝගව සිටී නම් හෙතෙම දියසෙන් නමි

asanka10
01-28-2012, 06:10 PM
මිනිස්සු විදිහට අපි සතුන්ට සලකන විදිහ කොහොමද? එහෙම කරන අපි දියුනු ජීවින්ගෙන් එහෙම දෙයක් වුනොත් කොච්චර අවාසනාවන්තද?ඔබලා එය තේරුම් ගත යුතුයි.පරිසරය වනසන ඔබලා වනසන්නේ ඔබලාගේ අනාගතයය.මෙය වෙනස් විය යුතුය.ඒක නිසා පෘථිවියේ බහුතර ප්‍රදේශ ශාක සහ සතුන්ට වෙන් වෙනු ඇත.අප්‍රිකාව, දකුනු ඇමරිකාව,ඉන්දියාව සහ සමහර රටවල් සතුන්ට සහ ශාක වලට වෙන් කරනු ඇත. යුරෝපය,අරාබිය, උතුරු ඇමරිකාව ආශ්‍රිතව මිනිස් ජනාවාස බිහිවෙනු ඇත.ඒ වගේම භූගතවද,අහස උසටද මේ ජනාවාස ඉදිවනු ඇත.හැම රටකම 50%ක් ශාක සහ සතුන්ට වෙන්වනු ඇත.හැම රටකම භූගත ජනාවාස ඇතිවනු ඇත.

අන්න හිතට ඇල්ලුවා

Warrior-FX
01-28-2012, 06:30 PM
http://farm8.staticflickr.com/7141/6775454305_17427d359f_m.jpg


ජීවන රේඛාව හා සමාන්තරව විහිදෙන ශීර්ෂ රේඛාව දියසෙන් රජුගේ පුණ්‍ය මහිමය විදහා දක්වයි

gcj
01-28-2012, 07:22 PM
:P ඒ පාර තෝත් කුණුහරප පුරුදු උනාද? :angry:
monada kunuharapa machan?? mama ehema ewa danne nehene..:nerd:

:P


mata epa wela hitiye machn...
eth onna ohe aith Oriyata sup eka denna hiuthuna :) Muuge Magic Jilmart ekak nisada danneth nehe.. :baffled:

OrionThuma
01-28-2012, 09:05 PM
පිටසක්වල ජීවින් එක්ක කරට අත දාගෙන යන්න හිතන්න එපා.ලෝක පාලකයා වෙන මට පවා ඔවුන්ට ගරුත්වය කල යුතුයි. ඔබ හා සමානව අන්තර්සක්වලට ඔබ සමග එක්වන පිටසක්වල ජීවින් ඔබට හමු විය හැක.ඊට ඉහල තලවල පරිණාමිත ජීවින් හමුවීමට හැක්කේ ඔරියන්තුමාට පමනි.උඹලගේ සෑහෙන්න හදන්න තියෙනවා.ඒවා අපි හදනවා.

kinkon
01-28-2012, 09:06 PM
අශ්තල වැඩියෙන්ම කන්නෙ මොනාද ඔරියො?,අශ්තල ටොයිලට් යන්නෙ නැද්ද?:confused::sorry:

kinkon
01-28-2012, 09:09 PM
පිටසක්වල ජීවින් එක්ක කරට අත දාගෙන යන්න හිතන්න එපා.ලෝක පාලකයා වෙන මට පවා ඔවුන්ට ගරුත්වය කල යුතුයි. ඔබ හා සමානව අන්තර්සක්වලට ඔබ සමග එක්වන පිටසක්වල ජීවින් ඔබට හමු විය හැක.ඊට ඉහල තලවල පරිණාමිත ජීවින් හමුවීමට හැක්කේ ඔරියන්තුමාට පමනි.උඹලගේ සෑහෙන්න හදන්න තියෙනවා.ඒවා අපි හදනවා.

නැත්තම් ලේසර් විදිනවද?:sorry:

OrionThuma
01-28-2012, 09:12 PM
අශ්තල වැඩියෙන්ම කන්නෙ මොනාද ඔරියො?,අශ්තල ටොයිලට් යන්නෙ නැද්ද?:confused::sorry:

පිටසක්වල ජීවින් උඹලා වගේ කුනුවෙලා ගඳගහන අය නෙවෙයි.

OrionThuma
01-28-2012, 09:14 PM
දෙවිවරුන්ගේ මල පහ තමයි උඹලා ඔය අයිස්ක්‍රීම්, චොකලට්,කේක් කියලා කන්නේ.එතකොට කෑම ගැන හිතා ගන්න පුලුවන්නේ.:lol:

kinkon
01-28-2012, 09:14 PM
පිටසක්වල ජීවින් උඹලා වගේ කුනුවෙලා ගඳගහන අය නෙවෙයි.
එහෙනම් හරි සුවදට ඇති නේද පොන්ශ්?:lol::P

asanka10
01-28-2012, 09:17 PM
දෙවිවරුන්ගේ මල පහ තමයි උඹලා ඔය අයිස්ක්‍රීම්, චොකලට්,කේක් කියලා කන්නේ.එතකොට කෑම ගැන හිතා ගන්න පුලුවන්නේ.:lol:

:confused::confused: deyyabge wasikili wala kadagenada kanne ayyooo :baffled: cha bang... kanna hoda ayeth malajarawa,... :rolleyes:

OrionThuma
01-28-2012, 09:17 PM
මේ වසර තුල පිටසක්වල ජීවින් හෙලිදරව් කරන දේවල් කාටවත් වලක්වන්න බෑ.ඒක මතක තියාගන්න.අනිත් එක සමහර මිනිස්සු 100කට දවස් 10ක් හදන්න යන වගා කව බොරු කියලා ප්‍රකාශ කරපු ,ඒවා මිනිස්සු එක ‍රැයින් හදපු ඒවා කියපු අයට තරු පේන වසරක් 2012.

OrionThuma
01-28-2012, 09:21 PM
පිටසක්වල තොරතුරු ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් සහ මුස්ලිම් රටවල් පවා වසන් කරනවා.ඒකට හේතුව මේ රටවල ආගමික කොටස් වලින් මේ රජයන්ට ඇතිවෙන පීඩනය සහ බලය අයුතුලෙස පාවිච්චි කිරීමට ඇති ගිජු කමයි.සමහර ආගමික කොටස් හිතනවා පිටසක්වල යානයක් දැකීම පවා ඒ අයගේ ආගම් බොරු වෙන සිද්ධාන්තයක් බව.නමුත් මේ අය මතක තියා ගත යුතුයි ආගම් පවා නිර්මානය කරේ පිටසක්වල ජීවින් බව.ධනවාදයට එරෙහිව පිටසක්වල පණිවුඩ තිබුනා.

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 09:23 PM
පිටසක්වල ජීවින් එක්ක කරට අත දාගෙන යන්න හිතන්න එපා.ලෝක පාලකයා වෙන මට පවා ඔවුන්ට ගරුත්වය කල යුතුයි. ඔබ හා සමානව අන්තර්සක්වලට ඔබ සමග එක්වන පිටසක්වල ජීවින් ඔබට හමු විය හැක.ඊට ඉහල තලවල පරිණාමිත ජීවින් හමුවීමට හැක්කේ ඔරියන්තුමාට පමනි.උඹලගේ සෑහෙන්න හදන්න තියෙනවා.ඒවා අපි හදනවා.

ඔක්කොටම කලින් ගිහින් බෙහෙත් අරන් සනීප වෙලා ඉමුකො හොදේ ඊට පස්සෙ බැරියැ ඕව කරන්න:) හික් හික් පව් අසරණය

kinkon
01-28-2012, 09:27 PM
පිටසක්වල ජීවින් උඹලා වගේ කුනුවෙලා ගඳගහන අය නෙවෙයි.
ඔබතුමා මලපහ කරනකොට මල් සුවද හමනවද?:baffled:

Warrior-FX
01-28-2012, 09:46 PM
රවි මේෂයේ උච්චව මිථුන ලග්න වී ගුරු කුජ වැයස්ථානයේ සංයෝගව සිටී නම් හෙතෙම දියසෙන් නමි

Warrior-FX
01-28-2012, 09:48 PM
ඔරියන්ස්ටාර් , පිටසක්වල ජීවින් ඔබ ලවා මේ ත්‍රෙඩ් එක දැම්මේ අනාගත දියසෙන් කුමාරයව හොයාගන්න.

මමයි ඒ දියසෙන් කුමාරයා.

ඔවුන් ඔබව යෙදවූයේ මා සොයා ගැනීම සඳහායි

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 09:49 PM
ලෙනින් සහ චේගුවෙරා කියන්නේ පිටසක්වල ජීවින්.මේ අය මිනිස් වෙසින් ආපු අය.මේ අයට ඔයාල කියන්නේ මිහිබට දෙවිවරු කියලා.එහෙම නැත්නම් living gods. මේ දෙන්නම ඔරියන්තුමාගේ පසු භවයන්.මම තමයි මීට කලින් එහෙම ආවේ.
ඔරියන්තුමනි එතකොට රාවණා රජු කියන්නෙත් ඔබතුමාගේ පෙර ආත්මයක්ද??

kinkon
01-28-2012, 09:50 PM
රවි මේෂයේ උච්චව මිථුන ලග්න වී ගුරු කුජ වැයස්ථානයේ සංයෝගව සිටී නම් හෙතෙම දියසෙන් නමි
මම අස්තගේ බාප්පගෙ පුතා කොස්තා වෙමි...ඔබ දියසෙන් බව මම පිලිගනිමි!:cool:

Warrior-FX
01-28-2012, 09:51 PM
http://farm8.staticflickr.com/7141/6775454305_17427d359f_m.jpg


ජීවන රේඛාව හා සමාන්තරව විහිදෙන ශීර්ෂ රේඛාව දියසෙන් රජුගේ පුණ්‍ය මහිමය විදහා දක්වයි

Warrior-FX
01-28-2012, 09:52 PM
මම අස්තගේ බාප්පගෙ පුතා කොස්තා වෙමි...ඔබ දියසෙන් බව මම පිලිගනිමි!:cool:

http://www.elakiri.com/forum/images/icons/sq/11.gif:cool::cool::cool:http://www.elakiri.com/forum/images/icons/sq/11.gif

Warrior-FX
01-28-2012, 09:54 PM
ඔරියන්ස්ටාර් , පිටසක්වල ජීවින් ඔබ ලවා මේ ත්‍රෙඩ් එක දැම්මේ අනාගත දියසෙන් කුමාරයව හොයාගන්න.

මමයි ඒ දියසෙන් කුමාරයා.

ඔවුන් ඔබව යෙදවූයේ මා සොයා ගැනීම සඳහායි

SweetBoy50
01-28-2012, 09:58 PM
උඹලගේ සෑහෙන්න හදන්න තියෙනවා.ඒවා අපි හදනවා.
දැන් ඉතින් මේ උඹල ලංකාවේ මිනිස්සුන්ව විතරද බන් හදන්නේ?

Warrior-FX
01-28-2012, 09:59 PM
මම අස්තගේ බාප්පගෙ පුතා කොස්තා වෙමි...ඔබ දියසෙන් බව මම පිලිගනිමි!:cool:

:lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

දියසෙන් රජු විහිලු වලට හරි කැමතියි

මම නුඹව රජ වාසල කවටයාට ගන්නවා :)

අශ්තා කියන්නේ දියසෙන් රජුගේ ගෝලයෙක්.

ඔහු මෙච්චර කල් වෙහෙසුනේ තම ස්වාමියා සොයා ගැනීම පිණිසයි.

ඒ සඳහා ඔහු සාමාන්‍යය පෘතුවි මානවයෙක් ඉත්තෙක්‌ වශයෙන් යොදා ගත්තා.

ඒ තමයි ඔරියන්තුමා යයි මෙහි තමන්ව හඳුන්වා ගන්නා පුද්ගලයා

Warrior-FX
01-28-2012, 10:03 PM
ඔරියන්තුමනි එතකොට රාවණා රජු කියන්නෙත් ඔබතුමාගේ පෙර ආත්මයක්ද??


නෑ රාවණා කියන්නේ අශ්තාට.

මම තමයි රාම කුමාරයා.

මතු පහලවන දියසෙන් කුමරු.

මා අතින් පරාජයට ලක් වූ රාවණා පසු ආත්ම භවයක මගේ ගෝලයෙක් ලෙස ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ප්‍රගුණ කළා.

ඒ තමයි අශ්තා.

kinkon
01-28-2012, 10:09 PM
:lol::lol::lol: :lol::lol::lol:

දියසෙන් රජු විහිලු වලට හරි කැමතියි

මම නුඹව රජ වාසල කවටයාට ගන්නවා :)

අශ්තා කියන්නේ දියසෙන් රජුගේ ගෝලයෙක්.

ඔහු මෙච්චර කල් වෙහෙසුනේ තම ස්වාමියා සොයා ගැනීම පිණිසයි.

ඒ සඳහා ඔහු සාමාන්‍යය පෘතුවි මානවයෙක් ඉත්තෙක්‌ වශයෙන් යොදා ගත්තා.

ඒ තමයි ඔරියන්තුමා යයි මෙහි තමන්ව හඳුන්වා ගන්නා පුද්ගලයා

ඔරියන්තුමා තමාට පැවරූ රාජකාරිය සාර්ථකව නිම කර ඇත...දියසෙන් කුමරුට ජයවේවා!

OrionThuma
01-28-2012, 10:21 PM
ඔරියන්තුමනි එතකොට රාවණා රජු කියන්නෙත් ඔබතුමාගේ පෙර ආත්මයක්ද??

මම රාවණා රජු තමයි.අනිත් එක මනු ලෝකවලට ඇවිත් දියසේනලාව හොයන්න තරම් බංකොලොත් තාක්ෂනයක් පිටසක්වල නෑ. ඒ අය ඒවා හොයාගෙන තියෙන්නේ වසර විසිදහසකට විතර කලින්. පිටසක්වලින් තමයි ඔවුන් එන්නේ. පිටසක්වල ජීවින්ට කුනුහරුපෙන් බනින අයට දියසේන කෙසේ වෙතත් ලිඳ නම් හිමි වෙනු ඇත.
:D

Warrior-FX
01-28-2012, 10:21 PM
අශ්තා ප්‍රමුඛ පිටසක්වල ජීවින් මෙහෙ එන්නේ තමන්ගේ ගුරුතුමා වන දියසෙන් කුමාරයා හොයාගෙන.

ඔවුන් එන්නේ දියසෙන් කුමාරයාගේ සේනාව ලෙස.

ඒ දියසෙන් කුමාරයා අන් කිසිවෙකුත් නොව මම්ම වෙමි.

මේ පිටසක්වල ජීවින්ව යොදාගෙන මම අපේ පෘතුවි තලය වඩාත් සුන්දර එකක් බවට පත කරනවා.

ඔවුන් ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ පෘථිවි මානවයන් වන අපගේ සුඛ විහරණය උදෙසා.

ඇත්තටම ඔවුන් පෘතුවි මානවයන්ගේ වහලුන් වගේ.

නමුත් අපි ඔවුන්ට ඊට වඩා ගරුත්වයක් ලබා දෙනවා.

ඒ කියන්නේ වහල් සංස්කෘතියෙන් බැහැරව.

ඇත්තටම ඔවුන් අපේ වහලුන් ලෙස මෙහි අපට සේවය කලත් ඔවුන්ගේ තාක්ෂනය ඉතා ඉහලයි.

ඔවුන් ඒ සියල්ල පෘතුවි මානවයන් හට ලබා දී ඔවුන් වෙනුවෙන් වහල් කම් කරන්නේ දියසෙන් කුමාරයාගේ අධිමානසික තත්වය නිසයි.

ඔවුන් කෙතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු වුවත් දියසෙන් කුමාරයාගේ අධ්‍යාත්මික බලයට ඔවුන් සියල්ල බය පක්ෂපාතිත්වයක් දක්වනවා

ඒකට හේතුව තමයි තමයි ඔවුන්ගේ පරිණාමය විකාශනය උනේ දියසෙන් කුමාරයාගේ අධ්‍යාත්මික බලය නිසයි.

ඒ නිසා ඔවුන් පෘතුවි මානවයන් ඔවුන්ගේ ස්වාමියන් විදියට තමයි හිතන්නේ.

kinkon
01-28-2012, 10:23 PM
ඔබතුමා මලපහ කරනකොට මල් සුවද හමනවද?:baffled:
බම්ප්!:baffled:

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 10:23 PM
කෝ මේ ඔන්නපොරිය මු ගිහින් අස්තට කේලන් කියල මන් ඒලියන්ලට අපහාස කරනව කියල දැන් මගේ ගේ උඩින් යු එෆ් ඕ එකක් පාක් කරල :angry:

http://img840.imageshack.us/img840/5500/123121w.jpg

කජ්ජ බිසනවා
01-28-2012, 10:24 PM
අශ්තා ප්‍රමුඛ පිටසක්වල ජීවින් මෙහෙ එන්නේ තමන්ගේ ගුරුතුමා වන දියසෙන් කුමාරයා හොයාගෙන.

ඔවුන් එන්නේ දියසෙන් කුමාරයාගේ සේනාව ලෙස.

ඒ දියසෙන් කුමාරයා අන් කිසිවෙකුත් නොව මම්ම වෙමි.

මේ පිටසක්වල ජීවින්ව යොදාගෙන මම අපේ පෘතුවි තලය වඩාත් සුන්දර එකක් බවට පත කරනවා.

ඔවුන් ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ පෘථිවි මානවයන් වන අපගේ සුඛ විහරණය උදෙසා.

ඇත්තටම ඔවුන් පෘතුවි මානවයන්ගේ වහලුන් වගේ.

නමුත් අපි ඔවුන්ට ඊට වඩා ගරුත්වයක් ලබා දෙනවා.

ඒ කියන්නේ වහල් සංස්කෘතියෙන් බැහැරව.

ඇත්තටම ඔවුන් අපේ වහලුන් ලෙස මෙහි අපට සේවය කලත් ඔවුන්ගේ තාක්ෂනය ඉතා ඉහලයි.

ඔවුන් ඒ සියල්ල පෘතුවි මානවයන් හට ලබා දී ඔවුන් වෙනුවෙන් වහල් කම් කරන්නේ දියසෙන් කුමාරයාගේ අධිමානසික තත්වය නිසයි.

ඔවුන් කෙතරම් තාක්ෂණයෙන් දියුණු වුවත් දියසෙන් කුමාරයාගේ අධ්‍යාත්මික බලයට ඔවුන් සියල්ල බය පක්ෂපාතිත්වයක් දක්වනවා

ඒකට හේතුව තමයි තමයි ඔවුන්ගේ පරිණාමය විකාශනය උනේ දියසෙන් කුමාරයාගේ අධ්‍යාත්මික බලය නිසයි.

ඒ නිසා ඔවුන් පෘතුවි මානවයන් ඔවුන්ගේ ස්වාමියන් විදියට තමයි හිතන්නේ.


You kidding buddy?

කජ්ජ බිසනවා
01-28-2012, 10:25 PM
කෝ මේ ඔන්නපොරිය මු ගිහින් අස්තට කේලන් කියල මන් ඒලියන්ලට අපහාස කරනව කියල දැන් මගේ ගේ උඩින් යු එෆ් ඕ එකක් පාක් කරල :angry:

http://img840.imageshack.us/img840/5500/123121w.jpg
Hahahhha lol

IveyStyle
01-28-2012, 10:25 PM
You kidding buddy?
කජ්ජ බිසනවා:nerd:
:lol::lol::shocked:

Warrior-FX
01-28-2012, 10:27 PM
ඔරියන්තුමා තමාට පැවරූ රාජකාරිය සාර්ථකව නිම කර ඇත...දියසෙන් කුමරුට ජයවේවා!

පිටසක්වල ජීවින් කියන්නේ ඇත්තටම පෘතුවි මානවයන් වන අපට පහසුකම් සලසා දෙන්න.

ඇත්තම ඔවුන් අපේ වහලුන් ලෙස අප කියන කියන දෙය කරාවි.

මම නුබලා හැම කෙනෙකුටම එක පිටසක්වල ජීවියෙක් බැගින් ලබා දෙනවා.

එතකොට හැම ගෙදරකටම ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන තියෙනවා වගේ දැනෙයි.

ඒ මන්ද යත් ඔවුන් ඔබ අණ කරන ඕනෑම දෙයක් ලබා දීමට බැඳී සිටින බැවිනි.

එලඹෙන්නේ පෘතුවි මානවයන්ගේ ස්වර්ණමය යුගයයි. :)

OrionThuma
01-28-2012, 10:28 PM
බලාගෙන ඉඳපල්ලා .උඹලා වගේ හරක්ට නිකන් කන්න බොන්න දීලා සැප දෙන්න පිටසක්වලින් එනකම්.එහෙම නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් අර්ථයක් තියෙනවා

කජ්ජ බිසනවා
01-28-2012, 10:30 PM
කජ්ජ බිසනවා:nerd:
:lol::lol::shocked:
:lol::lol:

කජ්ජ බිසනවා
01-28-2012, 10:31 PM
බලාගෙන ඉඳපල්ලා .උඹලා වගේ හරක්ට නිකන් කන්න බොන්න දීලා සැප දෙන්න පිටසක්වලින් එනකම්.එහෙම නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් අර්ථයක් තියෙනවා
Ithin apita bena bena mokatada eyala enne? eyalata eyalage paaduwek wedak balagena inna puluwan ne.

kinkon
01-28-2012, 10:34 PM
බලාගෙන ඉඳපල්ලා .උඹලා වගේ හරක්ට නිකන් කන්න බොන්න දීලා සැප දෙන්න පිටසක්වලින් එනකම්.එහෙම නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් අර්ථයක් තියෙනවා
අපි හොදට කාල බීල තමා ඉන්නෙ ඩෝ අනාත ඒලියන්ස්ල අපිට වැඩක් නෑ!:lol:

BC_Dilum
01-28-2012, 10:35 PM
:confused::confused::confused:

Warrior-FX
01-28-2012, 10:36 PM
බලාගෙන ඉඳපල්ලා .උඹලා වගේ හරක්ට නිකන් කන්න බොන්න දීලා සැප දෙන්න පිටසක්වලින් එනකම්.එහෙම නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් අර්ථයක් තියෙනවා

මම අශ්තාට නියෝගයක් කළා ඔයාට නැවත ප්‍රතිඑන්නත ලබා දීල නැවත ප්‍රකෘති තත්වයට ගන්න කියල. :)

ඇත්තටම ඔවුන් ඔබට වැරදි තොරතුරු දීල ඔබව යොදා ගත්තා දියසේන කුමාරයා හඳුනාගන්න.

ඔබත් සාමාන්‍යය පෘතුවි මානවයෙක් පමණයි.

ඒ ගැන ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාලයක් මම ඔබ ඇතුළු අපේ පෘතුවි මානවයන්ට උදා කරලා දෙනවා

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 10:41 PM
Hahahhha lol
නැ බන් විහිලු නෙමෙයි ඇත්තටම උන් අවිත් අපේ ගේ උඩ ඉන්නවා මන් ගාව පරන ටී 56ක් තියනවා ගෙට ආවොත් නම් තියනවා අස්තට පුකෙන් යන්න

Warrior-FX
01-28-2012, 10:42 PM
අපි හොදට කාල බීල තමා ඉන්නෙ ඩෝ අනාත ඒලියන්ස්ල අපිට වැඩක් නෑ!:lol:

මම සෑම පෘතුවි මානව පවුලක් උදෙසාම එක පිටසක්වල වහලෙක් බැගින් ලබා දෙනවා.

නමුත් ඔවුන්ට කරුණාවෙන් සැලකීම ස්වාමියන් වන ඔබගේ යුතුකමක් ලෙස මම ප්‍රකාශ කරනවා.

ඔවුන් පෘතුවි මානවයන් වන අපගේ වහලුන් වුවත් අප ඔවුන්ට වහලුන්ට වඩා යම් ගෞරවනීය තත්වයක් ලබා දෙනවා.

පෘතුවි තලයට අධිපති ලෙස මා දියසෙන් නමින් ඔබ සියලු දෙනාව දැහැමින් පාලනය කරනවා. :)

kinkon
01-28-2012, 10:47 PM
මම සෑම පෘතුවි මානව පවුලක් උදෙසාම එක පිටසක්වල වහලෙක් බැගින් ලබා දෙනවා.

නමුත් ඔවුන්ට කරුණාවෙන් සැලකීම ස්වාමියන් වන ඔබගේ යුතුකමක් ලෙස මම ප්‍රකාශ කරනවා.

ඔවුන් පෘතුවි මානවයන් වන අපගේ වහලුන් වුවත් අප ඔවුන්ට වහලුන්ට වඩා යම් ගෞරවනීය තත්වයක් ලබා දෙනවා.

පෘතුවි තලයට අධිපති ලෙස මා දියසෙන් නමින් ඔබ සියලු දෙනාව දැහැමින් පාලනය කරනවා. :)

අපහට යහපත් කාලයක් උදාකර දෙනු මැනවි!!!

Warrior-FX
01-28-2012, 10:47 PM
http://farm8.staticflickr.com/7141/6775454305_17427d359f_m.jpg


ජීවන රේඛාව හා සමාන්තරව විහිදෙන ශීර්ෂ රේඛාව දියසෙන් රජුගේ පුණ්‍ය මහිමය විදහා දක්වයි

බින්දු
01-28-2012, 10:48 PM
කෝ මේ ඔන්නපොරිය මු ගිහින් අස්තට කේලන් කියල මන් ඒලියන්ලට අපහාස කරනව කියල දැන් මගේ ගේ උඩින් යු එෆ් ඕ එකක් පාක් කරල :angry:

http://img840.imageshack.us/img840/5500/123121w.jpg
:lol::lol::lol:

කජ්ජ බිසනවා
01-28-2012, 10:49 PM
නැ බන් විහිලු නෙමෙයි ඇත්තටම උන් අවිත් අපේ ගේ උඩ ඉන්නවා මන් ගාව පරන ටී 56ක් තියනවා ගෙට ආවොත් නම් තියනවා අස්තට පුකෙන් යන්න

lazor gun ekakin thiyapan nathnam unta wedi wadin na.

Warrior-FX
01-28-2012, 10:50 PM
අපහට යහපත් කාලයක් උදාකර දෙනු මැනවි!!!

ඉදිරියට එළඹෙනුයේ මිනිසාගේ ස්වර්ණමය යුගයයි!!!!!!!

gcj
01-28-2012, 10:52 PM
බලාගෙන ඉඳපල්ලා .උඹලා වගේ හරක්ට නිකන් කන්න බොන්න දීලා සැප දෙන්න පිටසක්වලින් එනකම්.එහෙම නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් අර්ථයක් තියෙනවා

මේ මචන් මම අහස බලං හිටියොත් එහෙම වැඩක් වෙයිද? උඹේ ඔය සෙට් එක එහෙම පේන්න එනවද?:dull:

kinkon
01-28-2012, 10:58 PM
http://images.icnetwork.co.uk/upl/sundaymercury/jan2009/1/5/965C41B2-FE5A-67C4-A264F4203FE5BD08.jpg

අපේ වහලට උඩින් මෙහෙම එකක් තියෙනවනෙ...මොන *ත්තක්ද මන්ද!:confused:

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 10:59 PM
:lol::lol::lol:
:no::baffled::(:sorry:

Warrior-FX
01-28-2012, 10:59 PM
මේ මචන් මම අහස බලං හිටියොත් එහෙම වැඩක් වෙයිද? උඹේ ඔය සෙට් එක එහෙම පේන්න එනවද?:dull:

ඔවුන් සියල්ල පෘතුවි මානවයන් වන ඔබගේ වහලුන් ලෙසයි මෙහි පැමිණෙන්නේ.

ඔබ ඔවුන්ට වඩා උසස් ශ්‍රේෂ්ඨ පෘතුවි මානවයෙක්.

දියසෙන් වන මාගේ යටත්වැසියෙක් :)

ඒ නිසා අපගේ වහලුන් එන දෙස බලා සිටීම පෘතුවි මානවයන් වන අපට නොගැලපෙන දෙයකි.

Warrior-FX
01-28-2012, 11:02 PM
http://images.icnetwork.co.uk/upl/sundaymercury/jan2009/1/5/965C41B2-FE5A-67C4-A264F4203FE5BD08.jpg

අපේ වහලට උඩින් මෙහෙම එකක් තියෙනවනෙ...මොන *ත්තක්ද මන්ද!:confused:

ඒ මා ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට නියමිත පිටසක්වල වහලා ඔබට නමස්කාර කරනවා...

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 11:05 PM
http://images.icnetwork.co.uk/upl/sundaymercury/jan2009/1/5/965C41B2-FE5A-67C4-A264F4203FE5BD08.jpg

අපේ වහලට උඩින් මෙහෙම එකක් තියෙනවනෙ...මොන *ත්තක්ද මන්ද!:confused:
ගහපන් මචන් ගල් මාත් මේ ගල් ගහන ගමන් ඉන්නෙ මාර සීන් එක

kinkon
01-28-2012, 11:05 PM
ඒ මා ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට නියමිත පිටසක්වල වහලා ඔබට නමස්කාර කරනවා...


අඩේ එහෙමද!:confused:

Warrior-FX
01-28-2012, 11:07 PM
මෙහි ඔරියන් යනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ ඉදිරියේදී දියසෙන් කුමාරයාගේ වැසිකිලිය සෝදන්නට නියමිත කොලුවාය. :yes:

ඔහු පිටසක්වල හා මානව යන දෙකටම නැති කොලු ගැටයෙක් නිසා ඔහුටද පෘතුවි මානවයාන් වෙනුවෙන් වහල් කම් කිරීමට සිදු වේවි...!!!

kinkon
01-28-2012, 11:10 PM
ගහපන් මචන් ගල් මාත් මේ ගල් ගහන ගමන් ඉන්නෙ මාර සීන් එක
කියල වැඩක් නෑ බන් ගල් ගහල එලවන්න ඕනි!

Warrior-FX
01-28-2012, 11:11 PM
මතු පහල වන දියසෙන් කුමරු මම්ම වන බවට ඕනෑ තරම් සාක්ෂි මම ඔබලාට මීට පෙර ලබා දුන්නා...

AVG PC Tuneup
01-28-2012, 11:13 PM
lazor gun ekakin thiyapan nathnam unta wedi wadin na.
ලේසර් නෑනෙ මට දුවන්න තමයි වෙන්නෙ අයියෝ