View Single Post
(#23)
Old
raterala's Avatar
raterala raterala is offline
Senior Member
raterala is infamous around these partsraterala is infamous around these partsraterala is infamous around these partsraterala is infamous around these partsraterala is infamous around these partsraterala is infamous around these parts
 
Posts: 872
Join Date: May 2013
11-19-2019, 04:12 PM

2010 ආසන 144ක් දීලත් රිසාද්වයි හකීම්වයි ගත්තු රාජ්පක්ෂලා ආයේ නොගෙන ඉන්නවයි කියලා විස්වාස කොරන්න මට පුකේ අමාරුවක් නෑ.
Reply With Quote
 
Page generated in 0.02601 seconds with 9 queries